قبل از انجام فیزیوتراپی موارد زیر را رعایت کنید.

15 دقیقه قبل از نوبت خود در محل حضور یابید.

لباسهای راحت بپوشید که به شما امکان میدهد آزادانه حرکت کنید و به فیزیوتراپیست اجازه میدهد ناحیهای از بدن شمارا که نیاز به درمان دارد بررسی کند.

قبل از انجام فیزیوتراپی حتماً نظافت شخصی را رعایت کنید؛ حمام کنید و موهای زائد محل فیزیوتراپی را از بین ببرید.

از عطر و ادوکلن‌های تند استفاده نکنید.