انجام فیزیوتراپی در اغلب موارد بدون درد و یا با درد خفیفی همراه است. اما از آنجایی فیزیوتراپی بر روی قسمت‌هایی از بدن که آسیب‌دیده‌اند یا درد مزمن دارند، می‌تواند چالش‌برانگیز باشد، حتی سخت. به‌عنوان‌مثال، ممکن است پس از کشش یا ماساژ بافت عمیق احساس درد کنید.