بله، در برخی موارد ممکن است فیزیوتراپی تأثیر لازم را نداشته باشد. این عوامل ممکن است شامل موارد زیر باشند.

۱-شدت بیماری: در برخی موارد ممکن است به دلیل شدت بیماری، فیزیوتراپی نتواند تأثیر چندانی داشته باشد و نیاز به دارودرمانی یا روش‌های دیگری باشد.

۲-عدم هماهنگی بیمار و فیزیوتراپیست: عدم هماهنگی بین فیزیوتراپیست و پزشک ممکن است باعث اختلال یا عدم انجام صحیح فیزیوتراپی شود. در این صورت بایستی توجه بیشتری به ارتباط بین بیمار و فیزیوتراپیست صور گیرد.

۳-عدم انطباق با بیماری: در برخی موارد ممکن است فیزیوتراپی تجویزشده توسط پزشک، با بیماری انطباق نداشته باشد. در این شرایط حتی ممکن است فیزیوتراپی نتیجه بدتری داشته باشد.

۴-عدم رعایت بیمار: بیمار باید بدانید که با انجام فیزیوتراپی روئین‌تن نمی‌شود. در حین دوره انجام فیزیوتراپی بایستی مراقبت‌های لازم را انجام دهد و فشاری به ناحیه‌های مشکل دارد ایجاد نکند. همچنین بیمار در کنار انجام فیزیوتراپی بایستی ورزش‌های یا دستورالعمل‌های اعلام‌شده توسط فیزیوتراپیست را انجام دهد؛

نتیجه

درد و آسیب‌های مزمن اغلب به زمان بیشتری برای درمان نیاز دارند. همچنین مشکلات زیادی وجود دارد که می‌تواند باعث عدم امکان بازگشت برای درمان شود؛ این یکی از شایع‌ترین دلایل شکست فیزیوتراپی است. درنتیجه ممکن است فیزیوتراپی در برخی از موارد به تنها کافی نباشد و یا در مواردی تأثیری پیش‌بینی‌شده را نداشته باشد.