برای کار به‌عنوان یک فیزیوتراپیست ضروری است که یک دور آکادمیک تائید شده را در یک دانشگاه تکمیل کرده باشید. دریافت مدرک کارشناسی فیزیوتراپی به‌صورت تمام‌وقت می‌تواند سه سال و یک دوره پاره‌وقت شش سال طول بکشد.