در شهرستان اسلامشهر مراکز درمانی بزرگی قرار دارند. بیمارستان امام رضا بزرگ‌ترین مرکز درمانی در این شهرستان است. بعد از بیمارستان امام رضا بیمارستان امام زمان واقع در میدان نماز اسلامشهر بزرگ‌ترین و جامع‌ترین بیمارستان است.

در حومه اسلامشهر و در شهرستان رباط‌کریم و بهارستان نیز دو بیمارستان فاطمه زهرا و امام حسین قرار دارند.

در کنار این بیمارستان‌ها مرکز درمانی چهاردانگه که کمتر از 10 دقیقه با اسلامشهر فاصله دارد جزو مراکز درمانی مهم حومه اسلامشهر است. همچنین صدها درمانگاه، مطب و مرکز تشخیصی در اسلامشهر و حومه آن وجود دارد.

لازم به ذکر است در همه بیمارستان‌های ذکرشده در بالا نوبت‌دهی و انجام فیزیوتراپی به‌صورت مستمر انجام می‌شود.