شما باید تا زمانی که به اهداف فیزیوتراپی خود برسید یا تا زمانی که درمانگرتان – و شما – تصمیم نگیرند که وضعیت شما به‌اندازه‌ای شدید است که نیاز به ارزیابی مجدد داشته باشد، در فیزیوتراپی شرکت کنید. به‌طورمعمول، حدود 6 تا 8 هفته طول می‌کشد تا بافت نرم بهبود یابد، بنابراین دوره فیزیوتراپی شما ممکن است تا این مدت طول بکشد.