تراکشن تراپی یا درمان رفع فشار ستون فقرات، یک درمان غیر جراحی است که از ابزارهای دستی یا مکانیکی برای کشش ستون فقرات و تسکین درد در بین دیسک‌های آسیب‌دیده استفاده می‌کند. این درمان دیسک‌های بیرون زده یا برآمده را تغییر مکان می‌دهد و فشار روی کمر را کاهش می‌دهد.

کشش یک گزینه درمانی است که مبتنی بر اعمال نیروی طولی به محور ستون فقرات است. به‌عبارت‌دیگر، قسمت‌هایی از ستون فقرات در جهت مخالف کشیده می‌شوند تا وضعیت بخش‌های آسیب‌دیده ستون فقرات را تثبیت یا تغییر دهند. این نیرو معمولاً از طریق یک سری وزنه یا یک وسیله ثابت به جمجمه اعمال می‌شود و لازم است بیمار یا در رختخواب نگه‌داشته شود یا در جلیقه هاله قرار گیرد.

کشش یک تکنیک دستی است که برای کاهش فشار روی دیسک‌های مهره‌ای آسیب‌دیده که باعث درد می‌شوند طراحی‌شده است. این روش فشار روی دیسک‌ها را کاهش می‌دهد و درنتیجه درد فرد را کاهش می‌دهد.

ما در مرکز فیزیوتراپی باغ فیض اسلامشهر تراکشن تراپی را به‌صورت تخصصی انجام می‌دهیم.