مردمک‌ها به نور پاسخ نمی‌دهند

فرد هیچ واکنشی به درد نشان نمی‌دهد

وقتی سطح چشم را لمس میکنید، چشمها پلک نمیزنند. (رفلکس قرنیه)

هنگامی‌که سر حرکت می‌کند چشم‌ها حرکت نمی‌کنند (رفلکس اکولوسفالیک)

وقتی آب یخ به داخل گوش ریخته می‌شود چشم‌ها حرکت نمی‌کنند (رفلکس چشمیدهلیزی).