فیزیوتراپی نقش مهمی در مدیریت و بهبود بیماران با مشکلات قلبی دارد. بیماری‌های قلبی شامل انواع مختلفی از مشکلات ایجاد شده در سیستم قلب و عروق می‌شوند، از جمله بیماری‌های قلبی عروقی، بیماری‌های قلبی التهابی، و نارسایی قلبی. درمان و مدیریت این بیماری‌ها نیاز به یک تیم چندتخصصی دارد، و فیزیوتراپی نیز به عنوان یک جزء اساسی در این تیم‌ها وارد می‌شود. در زیر، نقش فیزیوتراپی در بیماری‌های قلبی بررسی شده است:

 1. تمرینات استقامتی:
 • تمرینات هوازی معتدل برای بهبود استقامت قلبی و عروقی.
 • برنامه‌های تمرینی شخصی‌سازی شده با توجه به شدت و وضعیت فیزیکی فرد.
 1. تمرینات تنفسی:
 • تمرینات تنفسی برای بهبود عملکرد سیستم تنفسی.
 • آموزش تنفس عمیق و موثر برای کاهش خستگی و افزایش اکسیژن به عضلات.
 1. تمرینات تقویتی:
 • تمرینات تقویتی معتدل برای بهبود قدرت عضلات و حمایت از ساختارهای حمایتی اطراف قلب.
 • تمرینات تقویتی برای بهبود عملکرد عضلات قلبی و تقویت عضلات مرتبط با حرکت.
 1. آموزش به بیماران:
 • آموزش به بیماران در مورد اهمیت حفظ فعالیت‌های روزمره و راهکارهای پیشگیری از خستگی.
 • آموزش به بیماران در مورد مدیریت استرس و اضطراب.
 1. پایش و ارزیابی:
 • پایش و ارزیابی مداوم علائم فیزیکی و علائم حیاتی حین انجام تمرینات.
 • ارزیابی پیشرفت بیمار و اعمال تغییرات در برنامه تمرینی به مرور زمان.
 1. مدیریت بیمار بعد از عمل جراحی قلبی:
 • تمرینات فیزیوتراپی برای کمک به بازسازی بعد از عمل جراحی قلبی.
 • ارائه تمرینات تنفسی و استقامتی در مراحل مختلف بعد از جراحی.
 1. آموزش در مورد فعالیت‌های روزمره:
 • آموزش به بیماران در مورد نحوه انجام فعالیت‌های روزمره با حفظ سلامت قلبی.
 • ایجاد برنامه تمرینی مناسب برای فعالیت‌های روزانه.

به عنوان یک نکته مهم، هر برنامه تمرینی باید با توجه به شرایط و نیازهای خاص هر بیمار فردی‌سازی شود، و اجرای تمرینات باید تحت نظر متخصص فیزیوتراپی صورت گیرد.