خیابان باغ فیض و زرافشان اسلامشهر جزو شلوغ‌ترین خیابان‌های اسلامشهر هستند؛ اغلب پزشکان مغز و اعصاب اسلامشهر در خیابان باغ فیض یا زرافشان فعالیت دارند. دکتر اسماعیل خلاقی نیز مطلب فعالی در این منطقه دارد.

اگر به دنبال متخصص مغز و اعصاب در خیابان باغ فیض یا زرافشان اسلامشهر هستید، دکتر اسماعیل خلاقی، در کوچه 9 بین دو خیابان باغ فیض و زرافشان اسلامشهر فعالیت دارند؛ درواقع مطب ایشان در مرکز این دو خیابان واقع‌شده است.