معمولاً جلسات بین 30 دقیقه تا یک ساعت طول می‌کشد اما این بستگی به ماهیت شرایط دارد. اولین جلسه معمولاً طولانی‌تر خواهد بود تا زمان صرف شده برای گرفتن سابقه پزشکی بیمار در نظر گرفته شود.