در اغلب بیمارستان‌های تأمین اجتماعی خدمات فیزیوتراپی نیز انجام می‌شود.

بیمارستان امام رضای اسلامشهر یکی از این بیمارستان‌ها است. اما به دلیل

شلوغی این نوع بیمارستان‌ها، ممکن است نوبت‌های طولانی برای انجام

فیزیوتراپی به بیماران داده شود. نوبت‌های چندماهه؛ در این میان هستند

بیمارانی بستری که نیاز فوری به انجام فیزیوتراپی داشته باشند؛ این بیماران

نمی‌توانند برای مدت طولانی منتظر فیزیوتراپی بمانند.

ما در مرکز فیزیوتراپی باغ فیض اسلامشهر خدمات فیزیوتراپی فوری برای

بیماران بستری بیمارستان ارائه می‌کنیم. خدمات ما به این عزیزان به دو صورت

انجام می‌شود.

1-   فیزیوتراپی حضوری در محل

2-   اختصاص وقت‌های فوری در مرکز فیزیوتراپی باغ فیض اسلامشهر