درد معمولاً با EMG همراه است، زیرا این روش شامل استفاده از سوزن و شوک الکتریکی است. نه‌تنها دوستان و بستگانی که قبلاً تجربه EMG را داشته‌اند، بلکه پزشکان نیز گاهی اوقات می‌توانند بیماران را از انجام EMG منصرف کنند، زیرا برخی از پزشکان معتقدند این آزمایش بسیار دردناک است و فایده چندانی ندارد