در جامعه افرادی هستند که تمایلی به مراجعه به پزشک ندارند. این عدم تمایل می‌تواند به چند دلیل باشد. نداشتن بودجه کافی برای پرداخت هزینه، عدم اعتماد به سیستم پزشکی، سهل‌انگاری و نداشتن وقت و حوصله از عوامل مهمی است که باعث می‌شود افراد به پزشک مراجعه نکنند. در موارد فراوانی دیده‌شده است که حتی افراد باوجود مشکلات بسیار جدی، به پزشک مراجعه نمی‌کنند. در کشور ما ایران نیز بالا بودن هزینه‌های زندگی و نبود بودجه کافی از مهم‌ترین مواردی است که افراد به پزشک مراجعه نمی‌کنند.

با توجه به موارد بالا لزوم آموزش و ایجاد آگاهی در افراد برای مراجعه به پزشکان بسیار احساس می‌شود. افرادی که به سیستم پزشکی شک دارند باید بدانند که سیستم پزشکی مطمئن‌ترین و علمی‌ترین روش‌ها برای درمان را ارائه می‌کند؛ همچنین افراد باید بدانند که کیفیت زندگی و سلامت بالاتر از هر هزینه‌ای است.

دولت‌ها نیز می‌توانند با رایگان سازی خدمات پزشکی و آموزش باعث افزایش مراجعه افراد به پزشکان و واحدهای سلامت شوند و از این طریق باعث افزایش سلامت و امید به زندگی در جامعه شوند.