علائم و سایر اطلاعات سلامتی خود، ازجمله داروها، آلرژی‌ها، بیماری‌های قبلی و سابقه بیماری در خانواده خود را یادداشت کنید.

فهرستی از سؤالات خود تهیه کنید.

نتایج آزمایش های قبلی خود را برای متخصص مغز و اعصاب ارسال کنید یا با خود ببرید.