در زیر شش نشانه‌ای که نشان می‌دهد زمان مراجعه به پزشک متخصص مغز و اعصاب رسیده است را ذکر می‌کنیم.

. سردردهای مزمن یا شدید.

درد مزمن.

سرگیجه.

بی‌حسی یا گزگز.

مشکلات حرکتی.

مشکلات حافظه یا سردرگمی.