در اینجا چیز متداولی وجود دارد که ممکن است در طول فیزیوتراپی درد را تجربه کنید: بافت اسکار تشکیل‌شده استزمانی که آسیب در حال بهبود است، بافت اسکار در اطراف ناحیه آسیب‌دیده ایجاد می‌شود. مثل پر کردن سوراخ دیوار با گچ. بدن شما باید این کار را به‌سرعت انجام دهد تا به هر طریقی که می‌تواند آن را به زمین بکوبد.