شماره تلفن 56358039

فوق تخصص مغز و اعصاب در اسلامشهر

دکتر اسماعیل خلافی فوق تخصص جراحی مغز و اعصاب در اسلامشهر

تجهیزات مورد استفاده در مرکز فیزیوتراپی باغ فیض اسلامشهر

مرکز فیزیوتراپی باغ فیض اسلامشهر کلیه تجهیزات و دستگاههای فیزیوتراپی مورد نیاز را دارا می باشد.این مجموعه به صورت مستمر تجهیزات خود را به سرویس و در صورت نیاز به روزرسانی می نماید.در زیر نام برخی از این تجهیزات را ذکر می کنیم.

الکتریکال استی مولیشن

اینترفرنشیال

اولتراسوند

مادون قرمز

لیزر کم توان

لیزر پرتوان

مگنت تراپی

شاک ویو تراپی

 

مطالب مرتبط

فیزیوتراپی در اسلامشهر

متخصص مغز و تعصاب در اسلامشهر

 

دستورالعمل انجام فیزیوتراپی برای همکاران فیزیوتراپیست در شرایط کرونا ویروس

برای دانلود دستورالعمل انجام فیزیوتراپی برای همکاران فیزیوتراپیست در شاریط کرونا ویروس بر روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود فایل دستورالعمل انجام فیزیوتراپی در شرایط کروناویروس

 

صفحات مرتبط

متخصص مغزو اعصاب در اسلامشهر

فیزیوتراپی اسلامشهر

 

متخصص مغز و اعصاب در اسلامشهر

متخصص مغز و اعصاب در اسلامشهر،فوق تخصص جراحی مغز و اعصاب

 

علائمونشانه‌هایاختلالاتسیستمعصبی:

 

شروعمداومیاناگهانیسردرد

 

سردردیکهتغییرمی‌کندیامتفاوتاست

 

ازدستدادناحساسیاسوزن سوزنشدن

 

ضعفیاازدستدادنقدرتعضلانی

 

ازدستدادنبینایییادوبینی

 

از دست دادن حافظه

 

اختلالدرتواناییذهنی

 

عدمهماهنگی

 

 چراماراانتخابکنید؟

مرکزتشخیصی درمانی ستون فقرات اسلامشهرازحضور فوقتخصصمغزواعصاب جناب آقای دکتر اسماعیل خلاقی متخصص درتشخیص،درمانومدیریتکلیهبیماری‌هایعصبیمانندام‌اس،سکتهمغزیوبیماریپارکینسونبهره‌مند هستند ما.بااستفادهازجدیدترینفناوریتشخیصیموجود،مامی‌توانیمطیفوسیعیازبررسی‌هایMRIو CTاسکنوتله‌متری EEGراارائهدهیم.اینبهمعنیتشخیصسریعودسترسیبهمتخصصانموردنیازشمااست.

 اختلالاتعصبیمی‌تواندباازدستدادنعملکردمغزنگران‌کنندهباشدوباعثایجادعلائمیازجملهسردردیاازدستدادنحافظه،مشکلاتگفتارییاکنترلضعیفاندامشود.مشاورهاولیهبهشناساییعلتاحتمالیکمکمی‌کند.متخصصمغزواعصاباین مجموعهبایکگروهچندرشته‌ایازجراحانمغزواعصاب،فیزیوتراپیستها،درمانگرانگفتاروزبان،داروسازانورژیمپزشکاندرموردشماهمکاریخواهدکرد.درمرکز تشخیصی درمانی ستون فقرات اسلامشهر،می‌توانیدانتظارداشتهباشید:متخصصمغزواعصابجدیدترینآزمایش‌هایتحقیقیبرایتشخیصسریعبیماری‌های احتمالی مراجعین انجام می هند.

 جراحی ستون فقرات


در برخی موارد بیمار نیاز به انجام جراحی ستون فقرات پیدا می‌کند.جراحی ستون فقرات آخرین گزینه‌ای هست که برای بیماران کمر و ستون فقرات تجویز می‌شود. پزشکان متخصص در مراحل ابتدایی و میانی بیماری‌های ستون فقرات، با تجویز دارو و روش‌های درمانی مختلف سعی در بهبود وضعیت  بیماران می‌کنند.درنهایت درصورتی‌که روش‌های درمانی ذکرشده کمکی به بهبود وضعیت بیمار نکند، انجام عمل جراحی توصیه می‌شود.
برای انجام عمل جراحی ستون فقرات بیمار بایستی آزمایش‌ها و تصویربرداری مختلفی را انجام دهد
.

 

درمان افسردگی در مرکز تخصص مغز و اعصاب در اسلامشهر

 افسردگی یکی از بیماری‌های رایج در دنیای امروز است. مشکلات روحی و آسیب‌های اجتماعی، از دست‌دادن سلامتی، ازدست‌دادن عزیزان، سبک زندگی ماشینی، دوری افراد از هم، شبکه‌های مجازی، پمپاژ انواع خبرها و... از جمله دلایلی است که می‌تواند باعث بروز افسردگی می‌شود. افسردگی انواع، علائم و دلایل بسیار مختلفی دارد. همچنین شرایط مختلف می‌تواند تأثیر زیادی بر ایجاد افسردگی در افراد جامعه داشته باشد. شرایط بد اقتصادی، بحران‌های زیست‌محیطی، فجایع مختلف و حتی تغییر فصل می‌تواند بر ایجاد افسردگی کوتاه‌مدت و بلندمدت تأثیرگذار باشد.

 ما در کلینیک تخصصی مغز و اعصاب در اسلامشهر اقدام به یافتن دلایل افسردگی و ارائه مشاوره‌های مختلف جهت بهبود بیماران عزیز می‌نماییم.

 خدمات ارائه شده در مطب متخصص مغز و اعصاب در اسلامشهر

 

خدمات ارائه شده در مطب دکتر اسماعیل خلاقی در اسلامشهر به شرح زیر می‌باشد:

 

خدمات تشخیصی

 

مشاوره

 

درمان سرپایی

 

تذکر: در صورت نیاز، جراحی در بیمارستان موردنظر پزشک در تهران انجام می‌شود.

 

 

یادآوری خوردن دارو به بیماران مغز و اعصاب

 

برخی از بیماران مغز و اعصاب به دلایل بیماری، کهولت سن، آلزایمر و... توان تنظیم مصرف داروهایشان در ساعت مشخص را ندارند. این افراد ممکن است نتوانند داروهای خود را به‌صورت منظم مصرف کنند ویا حتی ممکن است داروهای خود را اشتباه و یا بیش از اندازه مصرف کنند. ازاین‌رو اطرافیان این بیماران باید وظیفه دادن دارو به بیمار را برعهده بگیرند.

 

افرادی که دارای بیماری‌های مغز و اعصاب هستند ممکن است رفتارهای نامناسب از خود بروز دهند. برای مثال افرادی که به آلزایمر مبتلا هستند ممکن است بعد از رفتن به بیرون از منزل نتوانند به خانه بازگردند و گم بشوند. بسیار لازم و ضروری هست که افرادوخانواده‌هایی که بیماران مغز و اعصاب دارند، رفتار مناسب با بیمار داشته باشند و بدانند که بسیاری از رفتارهای اشتباه بیماران عمدی نیست و به دلیل بیماری می‌باشد.

 

 

 

تأثیر بی‌خوابی بر مغز

 

بی‌خوابی تأثیرات منفی بر کارکرد مغز دارد. بی‌خوابی باعث دشواری در تصمیم‌گیری می‌شود. کاهش تمرکز، استرس، عصبی شدن و کاهش سرعت واکنش از جمله تأثیرات بی‌خوابی یا کم‌خوابی است. درصورتی‌که کم‌خوابی به‌صورت مداوم اتفاق تأثیرات منفی طولانی‌مدتی بر مغز و خواهد گذاشت.

 

 پزشک متخصص مغز و اعصاب

پزشک متخصص مغز و اعصاب (نورولوژیست) پزشکی هست که در زمینه مغز و سیستم اعصاب بدن تخصص دارد. متخصصان مغزو اعصاببیماری‌هایمغزونخاع،اعصابمحیطیوماهیچه‌هارادرمانمی‌کنند. همچنین متخصصان مغز و اعصاب بیماری‌های صرع،سکتهمغزی،ام‌اسوبیماریپارکینسونرا درمان می‌کنند.

 

 

 این تخصص یکی از مهم‌ترین تخصص‌های پزشکی هست. نورولوژیست پس از گذراندن بیش از۱۲ سال تحصیلات دانشگاهی (8 سال پزشکی و۴ سال تخصص مغز و اعصاب) مهارت و توانایی کافی برای درمان بیماران دارای مشکلات مغز و اعصاب را خواهند داشت.

دیگر بیماری‌های شایعی که متخصصان مغز و اعصاب درمان می‌کنند عبارت‌اند از:

 

بیماری آلزایمر

 

اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (ALS

 

میگرن

 

کمردرد

 

تومور مغزی

 

صرع

 

سردرد

 

اسکلروز چندگانه.

 

افزایش 28.5 درصدی تعرفه خدمات تشخیصی - درمانی

 

 

 با تصویب هیئت‌وزیران کلیه خدمات تشخیصی - درمانی در مراکز دولتی، خصوصی و خیریه 28.5 درصد افزایش داشته است. برخی از مراکز تشخیصی درمانی مقدار افزایش فوق را در تعرفه‌های خود اعمال کرده‌اند و برخی نیز هنوز تعرفه جدید را در دستور کار قرار نداده‌اند.

 

 تبریکسال 1400

دکتر اسماعیل خلاقی متخصص مغز و اعصاب در اسلامشهر،آغاز سال 1400 شمسی را به همه همکاران و مرا جعین محترم تبریک و شادباش عرض می نماید.

ثبت نسخ بیماران به صورت الکترونیکی

با توجه به شروع طرح بیمه تامین اجتماعی مبنی بر حذف دفترچه های الکترونیکی ،مطب دکتر اسماعیل خلاقی آمادگی کامل دارد که نسخ بیماران را به صورت الکترونیکی ثبت نماید.تجهیزات مورد نیاز این امر به صورت کامل در مطب فیزیوتراپی دکتر اسماعیل خلاقی فراهم شده است.بیماران محترم می توانند به مطب دکتر اسماعیل خلاقی متخصص مغزواعصاب در اسلامشهر، بدون دفترچه مراجعه کرده و به صورت انلاین پذیرش شوند.

 

دریافت فاکتورالثمنی پرداخت وجه

کلیه بیماران پس از پرداخت پول به منشی می توانند تقاضای دریافت رسید و فاکتور نمایند.این فاکتور و قبض برای دریافت مبلغ از بیمه های مکمل استفاده می شود.متاسفانه برخی مراجعین پس از دریافت فاکتور،فاکتور را گم می کنند و نمی توانند از بیمه استفاده کنند .از این رو برای دریافت فاکتور جدید به مطب مراجعه می نمایند.لازم به ذکر است که برای دریافت فاکتور المثنی پرداخت وجه ، بیمار خود حتما باید به مطب مراجعه نمایند همچنین پس از صدور فاکتور پرداخت المثنی مهر المثنی بر روی فاکتور زده می شود.

رژیم غذایی مناسب برای افراد مبتلا به میگرن

 

 

بسیاریازافراددارایبیماریمیگرنهستندوبااینبیماریزندگیمی‌کنند.همان‌طورکهقبلاًگفتهشداینافرادبهمواردمتعددیحساسیتدارند.یکیازاینمواردرژیمغذاییهست.گرسنگییکیازعواملیاستکهباعثتشدیدبیماریمیگرنمی‌شودازاین‌رورعایترژیمغذاییمنظمبرایاینافرادبسیارضروریاست.درزیرچندموردمهمدرموردرژیمغذاییافرادمبتلابهمیگرنذکرشدهاست.

 

-مصرف منظم وعده‌های غذایی

 

-مصرف آب به‌اندازه کافی

 

-مصرف اکثر میوه‌ها به‌جز حبوبات و سبزی‌ها

 

-مصرف ماهی ،روغن ماهی و روغن‌های گیاهی

 

-مصرف برنج

 

-مصرف غذاهای حاوی منیزیم

 

-استفاده از زنجبیل در غذا و نوشیدنی

 

-مصرف چای و قهوه

 

افراد مبتلابه میگرن می‌توانند با حضور در مطب دکتر متخصص مغز و اعصاب در اسلامشهر، از درمان و مشاوره‌های لازم و موردنیاز خود بهره‌مند شوند.مطب دکتر اسماعیل خلاقی در اسلامشهر پذیرایی بیمار مبتلابه میگرن هست.

 

 

نحوه ویزیت بیمار

 

دکتر اسماعیل خلاقی، متخصص مغز و اعصاب در اسلامشهر با صبر و حوصله و با دقت کافی بیماران را ویزیت می‌کنند. دکتر اسماعیل خلاقی پزشکی بسیار خوش‌برخورد هستند. ایشان مشکل بیمار را به‌صورت صادقانه عنوان می‌کنند.

متأسفانه برخی پزشکان برای راحتی کار در صورت مراجعه بیمار به‌سرعت نسخه‌های تصویربرداری و آزمایش تجویز می‌کنند درصورتی‌که دکتر اسماعیل خلاقی هرگز آزمایش و تصویربرداری‌های بی‌مورد را تجویز نمی‌کنند    .

 

 

  میانگینانتظاردرمطب

 

یکی از مواردی که در مطب‌های پزشکان امری چالشی محسوب می‌شود وقت دهی به بیماران است. وقت دهی به بیماران همواره امری نسبی است. پزشکان معمولاً نمی‌توانند وقت دقیقی برای بیماران در نظر بگریند ازاین‌رو همواره تأکید می‌کنند که وقت داده‌شده نسبی است و ممکن است ویزیت با تاخیر انجام شود.

 

مطب دکتر اسماعیل خلاقی متخصص مغزو اعصاب در اسلامشهر، با توجه به شیوع ویروس کرونا و لزوم عدم تجمع بیماران در مطب، با برنامه‌ریزی دقیق برای وقت دهی تلفنی سعی کرده است که نوبت‌دهی بسیار دقیقی برای بیماران داشته باشد. بااین‌حال میانگین انتظار بیماران در این مجموعه  نیم ساعت است.

 

 

برایمشاهدهمطالببیشتر درموردمطالبمربوطبهمشاوره‌هاوبیماری‌هایمغزو اعصاببررویلینک‌هایزیرکلیککنید.

 

 

سایر مطالب سایت   فایل word

 سایر مطالب سایت  فایل pdf

 

مطالب مرتبط

دکتر اسماعیل خلاقی

فیزیوتراپی در اسلامشهر

 

نگرانی اعضای مجمع عمومی سازمان نظام پزشک از خرید واکسن روسی

در روزهای اخیر خبر خرید و واردات واکسن کرونا خبرساز شده است.بسیاری از پزشکان اشکالاتی به روند تهیه و آماده سازی این واکسن وارد داشته اند.چند روز پیش اعضای مجمع نظامی پزشکی کشور از خرید و استفاده از واکسن روسی ابراز نگرانی کرد.تنی چند از نمایندگان نیز ابراز داشتند که تمایلی به استفاده از این واکسن ندارند.یکی از دلایل اصلی مخالفت ها با این واکسن عدم شفافیت در نحوه تولید و آزمایش این واکسن است.با این حال ممکن است در روزهای آتی گزاری هایی در مورد نحوه تولید و آزمایش های این واکسن ارائه شود و نظرها را در مورد این واکسن تغییر دهد.

لازم به ذکر است که در حال حاضر تا تاریخ 99/11/14 هیچ دارو یا واکسنی برای ایمن سازی بدن در مقابل ویروس کرونا در کشور وجود ندارد.

درد گردن

درد گردن ممکن است به دلایل مختلفی بروز کند.منشا درد گردن می تواند عضلات گردن ،دیسک های بین

مهره ای و مفاصل باشد.در این میان فرسایش مهره های گردن یا آتروز ممکن است در دیسک بین مهره ها

،تنه مهره ها و فواصل بین مهره ای باعث بروز آرتروز می شود.فرسایش مهره ها می توانند بدون علامت

باشند و تنها در تصویربرداری های پزشکی قابل رویت باشند.آرتروز همینطور می تواند با علائم دردهای

اندام فوقانی ،ضعف عضلات و گزگز و مورمورشدن باشد.

عوامل موثر در بروز آرتروز سن،ضربه خوردگی ،عدم رعایت سبک صحیح کارکردن ،ژنتیک و کاهش

قدرت عضلات اشاره کرد.سبک زندگی سالم می تواند بروز آرتروز را کاهش دهد.

در صورت بروز چنین علائم حتما به پزشک مراجعه کنید.

دلایل بروز مشکلات عصبی و راههای پیشگیری از آن

مشکلات عصبی به دلایل مختلف در برخی افراد بروز می کند.این مشکلات عصبی دلایل بسیار زیادی

می تواند داشته باشد. از جمله کمبود استراحت فشار کاری بالا،مشکلات خانوادگی و اجتماعی ،مشکلات

اقتصادی،سابقه بیماریهای مختلف رژیک غذایی بد ،استفاده از الکل و مواد مخدر و.... .اما با مشکلات

عصبی چطور باید برخورد کرد و چطور می توان از آن پیشگری کرد.در زیر چند مورد مهم جهت

پیشگیری و جلوگیری از بروز مشکلات عصبی ذکر می شود.

-به صورت منظم ورزش کنید

-به مقدار کافی استراحت کنید.

-در صورتی که بیماری دارید مراقبت ها و پیگیری های لازم برای درمان را انجام دهید.

-از مصرف مواد مخدر،سیگار و الکل پرهیز کنید.

-رژیم غذایی متعادل می تواند برای پیشگیری فشار عصبی بسیار مفید باشد.

-بسیار آب بنوشید

-از مصرف داروهای بدون تجویز پزشک جددا خودداری کنید.

-استفاده از گوشی و شبکه های اجتماعی را مدیریت کنید.

امروزه با گسترش و تنوع جنبه های مختلف زندگی بروز مشکلات عصبی دلایل

بسیار زیادی می تواند داشته باشد .شناخت و رفع مشکلات این مشکلات می تواند پیچیدگی های

زیادی داشته باشد .کمک گرفتن از متخصصان روانشناس و روانپزشک در شرایط شدید

مشکلات عصبی می تواند بسیار چاره ساز باشد.

سکته و علائم آن

روزانه صدها نفر در ایران دچار سکته می شوند.پانزده درصد از افرادی که سکته می کنند

فوت می کنند.دلیل سکته به زبان ساده این هست که به دلالیل مختلف از جمله پاره شدن رگ

خون به مغز نمی رسد و فرد دچار سکته می شود.متاسفانه در سال های اخیر سن سکته در

ایران پایین امده است .

سکته علائم انی و ناگهانی دارد که در زیر چند مورد از این علائم را نام می بریم.

علائم سکته: سردرد ،سرگیجه ،اختلال تکلم ،اشکال در راه رفتن ، عدم تعادل ، ضعف ،بی حسی

افزایشفشارعصبی بهدلیلمشکلاتاقتصادی

از حدود دو سال و نیم گذشته مشکلات اقتصادی شدیدی برای کشورمان ایجاد شده است و

افراد و خانواده های ایرانی را با مشکلات عدیده ای روبرو کرده است.

مشکلات فقر،بیکاری،افزایش  روز افزون قیمت ها و... به صورت مستقیم بر فکر و روان

افراد تاثیر می گذارد و آرامش را از افراد و خانواده ها سلب می کند.اخیرا شاهد افزایش آمار

اقدام به خودکشی،آسیب رساندن به خود ،افزایش امار سکته و.. بوده ایم.مشکلات عصبی ،

استرس و .. می تواند به صورت  مستقیم بر  کارکرد وسلامت مغز تاثیرگذار باشد.

از این رو افراد لازم است در صورت  بروز مشکلات فکری و عصبی حتما با روانشناس و

روانپزشکان مراجعه  نمایند  .  

 ___________________________________________________________________________

چه عواملی باعث ایجاد سردردهای  میگرنی در افراد دچار میگرن می شود؟

میگرن از جمله حساسیت های شایع  در میان افراد می باشد.برآورده شده است که بیش از

یک میلیارد نفر دچار آن هستند و با آن سر می کنند.در واقع همواره میان ما افرادی نظیر

دوست ،فامیل،افراد غریبه و... هستند که ممکن است دچار میگرن باشند و  ما از آن اطلاع

نداشته باشیم.از این رو باید برای عدم رنجش این افراد نکاتی را رعایت کرد.اما چه عواملی

باعث ایجاد سردرد در افراد دچار میگرن می شود ؟

لازم است بدانیم که افرادی که دچار میگرن هستند به لحاظ  کارکرد مغزی هیچ مشکلی ندارند

اما مغز این افراد به عواملی نظیر تغییرات دما،صدای بلند،استرس،تغییرات هورمونی،گرسنگی

و حتی بو حساس تر است .

بروز هر یک از این عومل می تواند باعث شود که فرد تا ساعت ها دچار سردردهای طاقت فرسا

و شدید شود .در واقع پزشکان میگرن را نه به عنوان بیماری که به عنوان یک حساسیت در

افراد بررسی می کنند  .

دانستن این مطالب به ما کمک می کند که با عدم تولید صداهای باند،عدم ایجاد استرس و در کل

عدم ایجاد هرگونه عواملی که باعث ایجاد حساسیت و شروع سردرد در افرادی که دچار میگرن هستند

شود موجب رنجش و درد افراد نشویم    .

 __________________________________________________________________________

پزشکان متخصص مغز واعصاب (نورولوژی) در اسلامشهر

متاسفانه در شهرستان اسلامشهر پزشک متخصص مغزو اعصاب به تعداد کافی وجود ندارد .در زیر نام

چند تن از پزشکان متخصص مغز و اعصاب فعال در اسلامشهر را ذکر می کینم    .

دکتر اسماعیل خلاقی

دکتر قادر هارونی

دکتر زینلی

دکتر مهرداد کریمی

دکتر فیاض نکو

دکتر بهاء الدین سیروس

 _______________________________________________________________________

پذیرش بیماران ام اس درمطب دکتر خلاقی در اسلامشهر

بیماری ام اس از بیماریهای جدید و پیچیده ای هست که مشکلات فراوانی برای بیماران ایجاد می کند.

این بیماری علائم مختلفی دارد که در زیر برخی از این علائم را نام می بریم    .

ضعف یا بی حسی

از دست دادن نسبی یا کامل بینایی

درد در بخشی از اعضای بدن

لکنت زبان

خستگی

گیجی،سرگیجه یا عدم تعادل

 ______________________________________________________________________

مطب دکتر اسماعیل خلاقی در اسلامشهر همه روزه پذیرای بیمارن عزیز به خصوص بیمارن

مبتلا به ام اس می باشد    .

 

تلفن مطب09336006440 

 ____________________________________________________________________________

متاستازهای مغزی در افراد مبتلا به سرطان

برخی از افرادی که بیماری سرطان در بخشی از بدنشان وجود دارد در طول زندگی دچار متاستاز

مغزی می شوند.

بسیاری از افرادی که دارای متاستاز مغزی هستند در طول زندگی با علائم زیر روبرو می شوند.    

سردرد های عمدتا صبحگاهی

تشنج

تهوع همراه با سردرد

استفراغ

سفتی گردن

ترس از نور

اختلالات شناختی

اختلالات حرکتی

_________________________________________________________________________________

درد کمر و درد زانو
درد کمر و درد زانو از مواردی است که در افرادی که دارای اضافه وزن هستند بسیاردیده می شود.

در صورتی که شخصی دارای اضافه وزن باشد و همچنین فعالیت بدنی مناسبی نداشته باشد ممکن

است دچار زانو درد شود.به این صورت که شخصی که اضافه وزن دارد در صورتی که تحرک کافی

نداشته باشد ماهیچه های پایش به مرور ضعیف شده و وزن اضافه شخص به دلیل اینکه ماهیچه های

پا توان کافی برای نگهداری وزن بدن را ندارند ، بر روی زانوها فشار وارد خواهد کرد.همچنین

کمردرد نیز از دیگر مشکلاتی است که افراد دارای اضافه وزن با آن درگیر هستند .مهم ترین گزینه

برای این افراد کم کردن وزن و ورزش های خاصی نظیر پیاده روی ،یا راه رفتن در عمق کم در استخر

می باشد.افرادی که دارای مشکلاتی نظیر زانو درد یا کمر درد هستند باید از انجام کارهای سنگین

پرهیز نمایند   .همچنین ممکن است درد مربوط به کمر و زانو به دلایل دیگری ایجاد شده باشد .

از ین رو در صورت بروز هرگونه درد زانو و درد کمر در صورتی که دردر بیش از چند روز ادامه داشته

باشد حتما به پزشک مراجعه کنید تا علت و دلیل درد مشخص شود    .

مطب دکتر اسماعیل خلاقیواقع در اسلامشهر انجام معاینه و ویزیت بیمارانی که دارای دردهای زانو و

کمر هستند را انجام می دهد    .

 _________________________________________________________________________________

جراحی دیسک کمر

جراحی دیسک کمر از راهکارهای درمان عود دیسک است اما معمولا پزشکان ابتدا روش و درمان های

دارویی و ورزشی را تجویز می کنند و انجام جراحی دیسک معمولا جزو گزینه های نهایی می باشد.

همچنین امکان عود دیسک پس از جراحی نیز وجود دارد. برای مثال ژنتیک بیمار می تواند در عود

مجدد بیماری موثر باشد .اضافه وزن،عدم رعایت مراقبت های پس از جراحی انجام کارهای سنگین و

استعمال دخانیت از مواردی است که ممکن است منجر به عود کردن دیسک پس از جراحی شود    .

#انجام جراحی دیسک کمر در اسلامشهر

 ________________________________________________________________________________

توصیه به بیماران مغز و اعصاب

عزیزانی که بیماریهای مغز و اعصاب دارند بایستی حتما در زمان مناسب داروهای خودرا مصرف کنند.

در صورتی که خود توان تشخیص زمان مصرف دارو را نداشته باشند اطرافیان باید این امر را به عهده بگیرند

و داروهای بیمار را صرف وقت به بیمار بدهند.مراجعه به موقع به مطب،پرهیز از فعالیت های سنگین

،پرهیز از اضطراب و عصبی شدن ،توجه و مراقبت اطرافیان و رعایت نکات بهداشتی برای جلوگیری

از بیماری هایی نظیر کرونا از دیگر توصیه های دکتر اسماعیل خلاقی به بیماران مغزو اعصاب می باشد  .

برای مشاهده مطالب و مقالات بیشتر اینجاکلیک کنید    .

 _______________________________________________________________________________

پذیرش تلفنی

بیماران و مراجعین محترم درنظر داشته باشند که نوبت دهی و وقت دهی تلفنی در ساعات مشخص تنها

به صورت حدودی و تقریبی می باشد    .
_____________________________________________________________________

تاثیر کرونا بر مغز و اعصاب انسان

مطالعات و بررسی های پیرامون ویروس کرونا نشان می دهد که این ویروس در مواردی تاثیرات منفی

و جبران ناپذیری بر فعالیت مغز انسان می گذارد .مشاهده مواردی نظیر سکته مغز در برخی از بیماران

کرونایی دلیلی بر این امر می باشد    .

در این میان بیمارانی که سابقه سکته و عمل جراحی و یا بیماری های دیگری دارند باید بیش از دیگران

موارد بهداشتی را رعایت کنند تا به این ویروس دچار نشوند    .

لزوم انجام تصویربرداری سی اسکن و ام ار ای با تجویز پزشک متخصص

 گاها دیده می شود که برخی از افراد به دلیل کمردرد ، سردرد و... به پزشک عمومی مراجعه می کنند و

پزشک برای ایشان انجام تصویربرداری سی تی اسکن و ام ار ای تجویز می کند.متاسفانه اخیار تجویز

انجام سی تی اسکن و ام ار ای توسط پزشکان عمومی افزایش یافته است و گاه دیده می شود که برای

هر بیماری و دردی پزشک انجام سی تی اسکن و ام ار ای را تجویز می کند    .

لازم است بدانید که شرکت های بیمه ای نوشتن نسخه سی تی اسکن و ام ار ای را از پزشکان

عمومی را قبول ندارند .و این نسخ باید آزاد پذیرش شود .البته در مورد سی تی اسکن اورژانسی

مغز بدون تزریق با نسخه پزشک عمومی قابل انجام است .

در مواردی که پزشک عمومی نسخه ام ار ای و سی تی به غیر از مورد ذکر شده را تجویز کند

اولا به صورت بیمه پذیرش نخواهد شد و بیمار بایستی هزینه را به صورت آزاد پرداخت کند

ثانیا احتمال دارد پزشکی عمومی بیمار را برای معاینه بیشتر به یک پزشک متخصص معرفی کند

و پزشک متخصص نیز نوع سی تی اسکن و ام آر ای گرفته شده را نپذیرد و نوع دیگری از سی تی اسکن

و ام ار ای را برای بیمار تجویز کند .پس خدمت بیماران و همراهان محترمشان عرض می کنیم که در

صورتی که به پزشک عمومی مراجعه کنند و پزشک در موارد غیر اورژانسی انجام سی تی اسکن

و ام ار ای را تجویز کرد قبل از انجام کار حتما بایک پزشک متخصص دیگر مشورت نمایند    .

البته اکثر پزشکان عمومی عزیز بر این نکته کاملا اگاهی دارند وبه ندرت اقدام به تجویز تصویربرداری های

تخصصی تر می نمایند    .
  
_______________________________________________________________

برای مشاهده اطلاعات تماس در لینک زیر کلیک کنید  .

اطلاعات تماس

__________________________________________________________________

مراجعین محترم در صورت داشتن هرگونه علائم کرونا خواهشمندیم منشی و پزشک را درجریان بیماری خود

قرار دهید    .همچنین بیمارانی که علائم کرونا دارند در صورتی که مشکلشان جدی و اورژانسی نیست از

حضور در این مرکز درمانی خودداری فرمایید    

_________________________________________________________________

با توجه به شیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی توسط عموم مردم لازم می دانیم

خدمت بیماران و مراجعین محترم عرض کنیم که در این مجموعه کلیه پروتکل های بهداشتی به صورت

کامل رعایت می شود .

همچنین بیماران و مراجعین عزیز در صورت مراجعه حضوری حتما بایستی از ماسک استفاده کنند در غیر

اینصورت امکان ارائه خدمات نخواهیم داشت    .

همچنین ما جهت رفاه مشتریان عزیز اقدام به پاسخگویی تلفنی در موارد اورژانسی می نمائیم    .


_________________________________________________________________

انجام جدیدترین روش های جراحی مغز و اعصاب و جراحی ستون فقرات توسط تیم زبده و متخصص

دکتر اسماعیل خلاقی در مطب اسلامشهر انجام می شود    .

_________________________________________________________________

دکتر اسماعیل خلاقی فوق تخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات می باشند. ایشان تنها پزشک

فوق تخصص جراح مغز و اعصاب در اسلامشهر می باشند که مطب فعال در این شهرستان دارد .

دکتر اسماعیل خلاق از بهترین جراحان مغز و اعصاب کشور می باشند که در این زمینه نیز بسیار صاحب

نام هستند.

دکتر اساعیل خلاقی بیشترین مراجعه کننده برای بیماران مغزو اعصاب در اسلامشهر را دارند.همچنین

همواره اکثریت قریب به اتفاق مراجعین از مراجعه به مطب ایشان رضایت داشته اند.

 ____________________________________________________

 
شنبه ،دوشنبه و چهارشنبه از ساعت16 الی 20 در کلینیک تخصصی جراحی مغز و اعصاب و ستون

فقرات اسلامشهر جهت دریافت نوبت با شماره های موجود در قسمتتماس باما   تماس حاصل فرمایید    .

برای رفتن به صفحه اصلی بر روی لینک زیر کلیک کنید    .

صفحه اصلی

افزایشفشارعصبیبهافرادبهدلیلمشکلاتاقتصادی

از حدود دو سال و نیم گذشته مشکلات اقتصادی شدیدی برای کشورمان ایجاد شده است و افراد و خانواده های ایرانی را با مشکلات عدیده ای روبرو کرده است.مشکلات فقر،بیکاری،افزایش روز افزون قیمت ها و... به صورت مستقیم بر فکر و روان افراد تاثیر می گذارد و آرامش را از افراد و خانواده ها سلب می کند.اخیرا شاهد افزایش آمار اقدام به خودکشی،آسیب رساندن به خود ،افزایش امار سکته و.. بوده ایم    .مشکلات عصبی ،استرس و .. می تواند به صورت مستقیم بر  کرکرد وسلامت مغز تاثیرگذار باشد    .از این رو افراد لازم است در صورت بروز مشکلات فکری و عصبی حتما با روانشناس و روانپزشکان مراجعه نمایند    .

چه عواملی باعث ایجاد سردردهای میگرنی در افراد دچار میگرن می شود؟

میگرن از جمله حساسیت های شایع در میان افراد می باشد.برآورده شده است که بیش از یک میلیارد نفر دچار آن هستند و با آن سر می کنند.در واقع همواره میان ما افرادی نظیر دوست ،فامیل،افراد غریبه و... هستند که ممکن است دچار میگرن باشند و ما از آن اطلاع نداشته باشیم.از این رو باید برای عدم رنجش این افراد نکاتی را رعایت کرد.اما چه عواملی باعث ایجاد سردر در افراد دچار میگرن می شود .لازم است بدانیم که افرادی که دچار میگرن هستند به لحاظ  کارکرد مغزی هیچ مشکلی ندارند اما مغز این افراد به عواملی نظیر تغییرات دما،صدای بلند،استرس،تغییرات هورمونی،گرسنگی و حتی بو حساس تر است    .بروز هر یک از این عومل می تواند باعث شود که فرد تا ساعت ها دچار سردردهای طاقت فرسا و شدید شود    . .در واقع پزشکان میگرن را نه به عنوان بیماری که به عنوان یک حساسیت در افراد بررسی می کنند    .

دانستن این مطالب به ما کمک می کند که با عدم تولید صداهای باند،عدم ایجاد استرس و در کل عدم ایجاد هرگونه عواملی که باعث ایجاد حساسیت و شروع سردرد در افرادی که دچار میگرن هستند شود موجب رنجش و درد افراد نشویم    .

پزشکان متخصص مغز واعصاب (نورولوژی) در اسلامشهرمتاسفانه در شهرستان اسلامشهر پزشک متخصص مغزو اعصاب به تعداد کافی وجود ندارد .در زیر نام چند تن از پزشکان متخصص مغز و اعصاب فعال در اسلامشهر را ذکر می کینم    .دکتر اسماعیل خلاقی

دکتر قادر هارونی

دکتر زینلی

دکتر مهرداد کریمی

دکتر فیاض نکو

دکتر بهاء الدین سیروس

پذیرش بیماران ام اس در مطب دکتر خلاقی در اسلامشهر

بیماری ام اس از بیماریهای جدید و پیچیده ای هست که مشکلات فراوانی برای بیماران ایجاد می کند.این بیماری علائم مختلفی دارد که در زیر برخی از این علائم را نام می بریم    .

ضعف یا بی حسی

از دست دادن نسبی یا کامل بینایی

درد در بخشی از اعضای بدن

لکنت زبان

خستگی

گیجی،سرگیجه یا عدم تعادل

مطب دکتر اسماعیل خلاقی در اسلامشهر همه روزه پذیرای بیمارن عزیز به خصوص بیمارن مبتلا به ام اس می باشد    .

نشانی و آدرس مطب                                      تلفن متخصص جراحی مغز و اعصاب:09336006440 

متاستازهای مغزی در افراد مبتلا به سرطان

برخی از افرادی که بیماری سرطان در بخشی از بدنشان وجود دارد در طول زندگی دچار متاستاز مغزی می شوند .بسیاری از افرادی که دارای متاستاز مغزی هستند در طول زندگی با علائم زیر روبرو می شوند    . 

سردرد های عمدتا صبحگاهی

تشنج

تهوع همراه با سردرد

استفراغ

سفتی گردن

ترس از نور

اختلالات شناختی

اختلالات حرکتی

درد کمر و درد زانو در افراد دارای اضافه وزندرد کمر و درد زانو از مواردی است که در افرادی که دارای اضافه وزن هستند بسیار دیده می شود.در صورتی که شخصی دارای اضافه وزن باشد و همچنین فعالیت بدنی مناسبی نداشته باشد ممکن است دچار زانو درد شود.به این صورت که شخصی که اضافه وزن دارد در صورتی که تحرک کافی نداشته باشد ماهیچه های پایش به مرور ضعیف شده و وزن اضافه شخص به دلیل اینکه ماهیچه های پا توان کافی برای نگهداری وزن بدن را ندارند ، بر روی زانوها فشار وارد خواهد کرد.همچنین کمردرد نیز از دیگر مشکلاتی است که افراد دارای اضافه وزن با آن درگیر هستند .مهم ترین گزینه برای این افراد کم کردن وزن و ورزش های خاصی نظیر پیاده روی ،یا راه رفتن در عمق کم در استخر می باشد.افرادی که دارای مشکلاتی نظیر زانو درد یا کمر درد هستند باید از انجام کارهای سنگین پرهیز نمایند    .

همچنین ممکن است درد مربوط به کمر و زانو به دلایل دیگری ایجاد شده باشد .از ین رو در صورت بروز هرگونه درد زانو و درد کمر در صورتی که دردر بیش از چند روز ادامه داشته باشد حتما به پزشک مراجعه کنید تا علت و دلیل درد مشخص شود    .

دکتر اسماعیل خلاقیواقع در اسلامشهر انجام معاینه و ویزیت بیمارانی که دارای دردهای زانو و کمر هستند را انجام می دهد    .

جراحی دیسک کمر

جراحی دیسک کمر از راهکارهای درمان عود دیسک است اما معمولا پزشکان ابتدا روش ها و درمان های دارویی و ورزشی را تجویز می کنند و انجام جراحی دیسک معمولا جزو گزینه های نهایی می باشد.همچنین امکان عود دیسک پس از جراحی نیز وجود دارد.برای مثال ژنتیک بیمار می تواند در عود مجدد بیماری موثر باشد .اضافه وزن،عدم رعایت مراقبت های پس از جراحی انجام کارهای سنگین و استعمال دخانیت از مواردی است که ممکن است منجر به عود کردن دیسک پس از جراحی شود    .#انجام جراحی دیسک کمر در اسلامشهر

توصیه به بیماران مغز و اعصاب

عزیزانی که بیماریهای مغز و اعصاب دارند بایستی حتما در زمان مناسب داروهای خود را مصرف کنند.در صورتی که خو توان تشخیص زمان مصرف دارو را ندارند اطرافیان باید این امر را به عهده بگیرند و داروهای بیمار را صرف وقت به بیمار بدهند.مراجعه به موقع به مطب،پرهیز از فعالیت های سنگین ،پرهیز از اضطراب و عصبی شدن ،توجه و مراقبت اطرافیان و رعایت نکات بهداشتی برای جلوگیری از بیماری هایی نظیر کرونا از دیگر توصیه های دکتر اسماعیل خلاقی به بیماران مغزو اعصاب می باشد    .

وبلاگ مابرای مشاهده مطالب و مقالات بیشتراینجاکلیک کنید    .

پذیرش تلفنی

بیماران و مراجعین محترم درنظر داشته باشند که نوبت دهی و وقت دهی تلفنی در ساعات مشخص تنها به صورت حدودیو تقریبی می باشد    .تاثیر کرونا بر مغز و اعصاب انسان

مطالعات و بررسی های پیرامون ویروس کرونا نشان می دهد که این ویروس در مواردی تاثیرات منفی و جبران ناپذیری

بر فعالیت مغز انسان می گذارد .مشاهده مواردی نظیر سکته مغز در برخی از بیماران کرونایی دلیلی بر این امر می باشد    .در این میان بیمارانی که سابقه سکته و عمل جراحی و یا بیماری های دیگری دارند باید بیش از دیگران موارد بهداشتی را

رعایت کنند تا به این ویروس دچار نشوند    .

لزوم انجام تصویربرداری سی اسکن و ام ار ای با تجویز پزشک متخصص

گاها دیده می شود که برخی از افراد به دلیل کمردرد ،سردرد و... به پزشک عمومی مراجعه می کنند و پزشک عمومی برای

ایشان انجام تصویربرداری سی تی اسکن و ام ار ای تجویز می کند.متاسفانه اخیار تجویز انجام سی تی اسکن و ام ار ای توسط پزشکان

عمومی افزایش یافته است و گاه دیده می شود که برای هر بیماری و دردی پزشک انجام سی تی اسکن و ام ار ای را تجویز می کند    .

پزشکان عمومی تنها در موارد اورژانسی حق نوشتن نسخه سی تی یا ام ار ای دارند وآن هم تنها در مورد سی تی اسکن از سر می باشد    .

در مواردی که پزشک عمومی نسخه ام ار ای و سی تی به غیر از مورد ذکر شده را تجویز کند اولا به صورت بیمه پذیرش نخواهد شد

و بیمار بایستی هزینه را به صورت آزاد پرداخت کند ثانیا احتمال دارد پزشکی عمومی بیمار را برای معاینه بیشتر به یک پزشک

متخصص معرفی کند و پزشک متخصص نیز نوع سی تی اسکن و ام آر ای گرفته شده را نپذیرد و نوع دیگری از سی تی اسکن و ام ار ای

را برای بیمار تجویز کند .پس خدمت بیماران و همراهان محترمشان عرض می کنیم که در صورتی که به پزشک عمومی مراجعه کنند

و پزشک در موارد غیر اورژانسی انجام سی تی اسکن و ام ار ای را تجویز کرد قبل از انجام کار حتما بایک پزشک متخصص دیگر مشورت نمایند    .

البته اکثر پزشکان عمومی عزیز بر این نکته کاملا اگاهی دارند وبه ندرت اقدام به تجویز تصویربرداری های تخصصی تر می نمایند    .______________________________________________________________________________________

برای مشاهده اطلاعات تماس در لینک زیر کلیک کنید    .

اطلاعات تماس

_________________________________________________________________________________________

مراجعین محترم در صورت داشتن هرگونه علائم کرونا خواهشمندیم منشی و پزشک را درجریان بیماری خود قرار دهید    .

 همچنین بیمارانی که علائم کرونا دارند در صورتی که مشکلشان جدی و اورژانسی نیست از حضور در این مرکز درمانی

خودداری فرمایید    .


_________________________________________________________________________________________

با توجه به شیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی توسط عموم مردم لازم می دانیم خدمت بیماران


و مراجعین محترم عرض کنیم که در این مجموعه کلیه پروتکل های بهداشتی به صورت کامل رعایت می شود    .

همچنین بیماران و مراجعین عزیز در صورت مراجعه حضوری حتما بایستی از ماسک استفاده کنند در غیر اینصورت امکان ارائه

خدمات نخواهیم داشت    .

همچنین ما جهت رفاه مشتریان عزیز اقدام به پاسخگویی تلفنی در موارد اورژانسی می نمائیم    .


_________________________________________________________________________________________

انجام جدیدترین روش های جراحی مغز و اعصاب و جراحی ستون فقرات توسط تیم زبده و متخصص دکتر اسماعیل خلاقی


در مطب اسلامشهر انجام می شود    .

_________________________________________________________________________________________

دکتر اسماعیل خلاقی فوق تخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات می باشند     .

ایشان تنها پزشک فوق تخصص جراح مغز و اعصاب در اسلامشهر می باشند که مطب فعال در این شهرستان دارد    .


دکتر اسماعیل خلاق از بهترین جراحان مغز و اعصاب کشور می باشند که در این زمینه نیز بسیار صاحب نام هستند    .

 _____________________________________________________

روزهای پذیرایی در مطب اسلامشهر


روزهای شنبه ،دوشنبه و چهارشنبه از ساعت16 الی 20 در کلینیک تخصصی جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات

اسلامشهر جهت دریافت نوبت با شماره های موجود در قسمتتماس باما    تماس حاصل فرمایید    .

برای رفتن به صفحه اصلی بر روی لینک زیر کلیک کنید    .

صفحه اصلی

فیزیوتراپی در اسلامشهر

مرکز تخصصی فیزیوتراپی در اسلامشهر

دکتر مجید میرزا حیدری عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام‌پزشکی و عضو هیئت‌مدیره انجمن

فیزیوتراپی کشور می‌باشند.

 مرکز فیزیوتراپی در اسلامشهر با انجام کلیه روش‌های فیزیوتراپی با بهترین متدهای روز

دنیا و باقیمت‌های بسیار مناسب در خدمت عموم مردم عزیز اسلامشهر می‌باشد.

مرکز فیزیوتراپی اسلامشهر طرف قرارداد با بیمه‌های تأمین اجتماعی، بیمه نیروهای مسلح

و بیمه سلامت می‌باشد. همچنین این مرکز با بیمه‌های تکمیلی نظیر بیمه دی و بیمه آتیه‌سازان

نیز طرف قرارداد می‌باشد.
مکان مرکز فیزیوتراپی باغ فیض اسلامشهر در مرکز شهر اسلامشهر در خیابان باغ فیض می‌باشد. این
مرکز با بهترین تجهیزات و کادر پرسنلی بسیار باتجربه درحال‌خدمت رسانی به بیماران عزیز می‌باشد.

فیزیوتراپی اسلامشهر، اسلامشهر فیزیوتراپی، فیزیوتراپی در اسلامشهر، فیزیوتراپی

بهترین مرکز فیزیوتراپی در اسلامشهر، قدیمی‌ترین مرکز فیزیوتراپی اسلامشهر،

قدیمی‌ترین مرکز فیزیوتراپی در اسلامشهر، دکتر میرزا حیدری، دکتر خلاقی

 

 

مقالات و اخبار فیزیوتراپی

 

فیزیوتراپی در اسلامشهر

مرکز فیزیوتراپی اسلامشهر

درد زانو ،دلایل و رمان آن با فیزیوتراپی

زانو درد ، دردی است که عوامل مختلفی دارد .تحرک بیش از اندازه و مداوم ،ضرب خوردگی،

تصادف ،کهنسالی و.... .مهمترین مورد در درمان زانو درد یافتن علت و عوامل پیدایش درد می باشد.

هرگز هنگام زانو درد مداوم حتما به پزشک متخصص مراجعه نمایید  و از خوردن داروهای مسکن

بدون تجویز پزشک و خود درمانی  پرهیز نمایید.

در مواردی که زانو درد به دلیل فعالیت زیاد ایجادشده باشد.با استفاده از داروها ودر صورت نیاز

انجام فیزیوتراپی و استراحت از التهاب زانو کاسته شده و بیمار به حالت اولیه باز می گردد.

در صورت وارد آمدن ضربه به زانو حتما باید محل ضرب خوردگی توسط پزشک متخصص

معاینه شود .در افراد مسن زانو درد بسیار دیده می شود که علل و عوامل مختلف دارد  .

انجام فیزیوتراپی در درمان و بهبود درد ،ورم و التهاب زانو بسیار مفید هست و در صورت تجویز

پزشک متخصص انجام آن برای بهبود بیمار  الزامی می باشد.

اسپری های مسکن 

حتما تا به حال هنگام مسابقات ورزشی دیده اید که هنگام مصدوم شدن بازیکنان پزشکان

تیم اسپری هایی به نقطه آسیب دیده می زنند و پس از چنددقیقه  ورزشکار به جریان مسابقه

باز می گردد.

این اسپری ها بیشتر به عنوان مسکن استفاده می شود و در صورتی که آسیب دیدگی  ورزشکار

چندان جدی نباشد با استفاده از این اسپری ورزشکار را به زمین مسابقه برمی گردانند.

فیزیوتراپی در منزل

یکی از خدمات و شیوه های فیزیوتراپی انجام فیزیوتراپی در محل می باشد .بسیاری

از بیماران به دلیل صدمات وارده توانایی تکان خوردن یا حرکت های طولانی را ندارند

به همین دلیل برای این افراد انجام فیزیوتراپی در محل زندگیشان لازم و ضروری است.

این نوع فیزیوتراپی به دلیل انجام آن در محل  هزینه نسبتا بیشتری نسبت به انجام فیزیوتراپی

در مراکز فیزوتراپی دارد . این نوع فیزیوتراپی برای برخی بیماران حتی بهتر از انجام ان

در مراکز فیزوتراپی می باشد و نتایج بهتری برای این بیماران دارد .البته برای انجام فیزیوتراپی

به این روش مراکز باید تصدیق نامه  های مربوطه را از وزارت بهداشت دریافت کنند .همچنین

باید از متخصصین این رشته جهت انجام فیزیوتراپی استفاده شود.

_________________________________________________________________________

مرکز فیزیوتراپی باغ فیض اسلامشهر 

به گفته بسیاری از کارشناسن پزشکی فیزیوتراپیست ها پادشاهان اختلالات حرکتی

هستند و به راحتی با مشاهده حرکت هر فردی مید توانند کوچکترین اشکالات حرکتی

شخص و یا مشکلات حرکتی که شخص داشته باشد را کشف کنند

____________________________________________________________________

درمان عارضه های گردن با فیزیوتراپی

فیزیوتراپی به روشهای مختلف به بهبود وضعیت بیمار کمک می کند روشهایی

که در فیزیوتراپی برای درمان عارضه های گردن استفاده می شود عبارتند از

ماساژ درمانی ،حرکات کششی ،تمرینات مخصوص و آموزش وضعیت صحیح

قرارگیری بدن در شرایط مختلف و اموزش تکنیکهایی که با کمک آن فشار 

بر گردن و کمر را کاهش دهید.

_____________________________________________________________

درمان کمردرد ،زانو درد ،دردهای گردن و شانه ،آرتروز و رماتیسم مفصلی

و تمامی دردهای عضلانی و مفصلی با جدیدترین و مجهز ترین تجهیزات فیزوتراپی

همه روزه به جز روزهای تعطیل از 9 صبح الی 20

 ___________________________________________________________________

 مراجعین محترم مرکز فیزیوتراپی اسلامشهر در موقع حضور در مرکز یا درخواست نوبت

به موارد زیر توجه داشته باشید.

 __________________________________________________________________

در صورت باردار بودن و یا مبتلا بودن به بیماریهای سرطان حتما مرکز را در جریان قرار دهید.

هنگام حضور در مرکز حتما همه مدارک پزشکیخود را همراه داشته باشید.

حتی المکان سعی کنید از آوردن اشیاء قیمتی به مرکز اجتناب کنید.

به دلیل وجود بیماران اورژانسی ممکن وقت دهی تا دوساعت تاخیر داشته باشد.

فاکتوری که به شما تحویل داده می شود سندی است که می توانید برای دریافت مبلغ از

بیمه تکمیلی از آن استفاده کنید .

 

صفحات مرتبط

فیزیوتراپی در اسلامشهر

 

همه چیز درباره فیزیوتراپی

بیماران پس از پایان دوره فیزیوتراپی چه کاری بایستی انجام دهند؟

برخی بیماران به محض اینکه پروسه فیزیوتراپی به اتمام رسید انجام ان را رها می کنند در صورتی که بیماران

پس از پایان دوره فیزیوتراپی بایستی حتما مجددا به پزشک معالج مراجعه کنند و پزشک با بررسی هایی

که انجام می دهد نتیجه انجام فیزیوتراپی را بررسی کرده و در صورت نیاز اقدامات بعدی را تجویز نماید.

 آموزش کادر فیزیوتراپی مرکز فیزیوتراپی باغ فیض اسلامشهر

مرکز فیزیوتراپی باغ فیض اسلامشهر به کارکنان و پرسنل این مجموعه آموزش های لازم جهت انجام فیزیوتراپی 

را به صورت عملی و با جزئیات کامل ارائه می دهد .کلیه پرسنل این مرکز پس از طی دوره های آموزشی تنظیم شده

در داخل این مجموعه مجاز به انجام کار و خدمات رسانی به بیماران می باشند.

فیزیوتراپی بانوان

انجام کلیه خدمات فیزیوتراپی بانوان با کمک کارشناسان مجرب خانم در این مرکز انجام می شود .

افزایش مراجعه برای انجام فیزیوتراپی در روزهای اخیر

در روزهای اخیر به دلیل بروز ناآرامی ها و درگیری ها به دلیل افزایش قیمت بنزین در شهرهای مختلف کشور بويژه در اسلامشهر آمار مراجعه

کنندگان به مراکز درمانی افزایش داشته است.به طور کلی افرادی که در مواردی نظیر درگیری ،تصادف و .. با جراحات و مشکلاتی مواجه می شوند 

بایستی ابتدا  به بیمارستان مراجعه کنند و در صورت تشخیص پزشکان بیمارستان، بیماران به مراکز تشخیصی درمانی نظیر تصویربرداری و

فیزیوتراپی ارجاع داده می شوند.همچنین مراکزی نظیر فیزیوتراپی و تصویربرداری مراکز درمانی اورژانسی نمی باشند و بیماران نبایستی برای انجام

درمان به صورت مستقیم به این مراکز مراجعه نمایند.

حضور نماینده مرکز فیزیوتراپی اسلامشهر در نمایشگاه تخصصی تجهیزات توانبخشی ایران

نمایشگاه تخصص تجهیزات توانبخشی هر ساله در کشور برگزار می شود .در این نمایشگاه شرکت های تولید کننده تجهیزات توانبخشی و

فیزیوتراپی شرکت دارند و آخرین تجهیزات و محصولات خود را در معرض دید علاقه مندان و مشتریان قرار می دهند .

امسال نیز این نمایشگاه به همت مسئولین برگزار شد و جناب آقای دکتر مجید میرزا حیدری به عنوان نماینده مرکز فیزیوتراپیباغ فیض اسلامشهر

وهمچنین  عضو هیئت مدیره انجمن فیزیوتراپی کشوردر این نمایشگاه شرکت نمودند واز تجهیزات ارائه شده در این نمایشگاه دیدن کردند.

همچنین با تلاش دکتر مجید میرزا حیدری وسایر اعضای هیئت مدیره انجمن فیزیوتراپی کشور،انجمن فیزیوتراپی ایران از سال آینده  به حامیان

معنوی این نمایشگاه می پیوندد.

 نمایشگاه تجهیزات توانبخشی

 

مشکل استفاده از تجهیزات قدیمی و معیوب در برخی مراکز فیزیوتراپی

متاسفانه در برخی از مراکز فیزیوتراپی از تجهیزات قدیمی و معیوب برای انجام فیزیوتراپی استفاده می شود.همچنین بسیار دیده می شود

که تجهیزات کارکرده و دست دوم فیزیوتراپی بین برخی مراکز فیزیوتراپی معامله دست به دست می شود .برخی از مراکز فیزیوتراپی به دلیل

صرفه جویی در هزینه اقدام به خرید تجهیزات کارکده می نمایند.تجهیزات دست دوم و کارکرده فیزیوتراپی ضمن اینکه کارکرد مطلوب

را ندارند کیفیت و اثربخشی تجهیزات جدید را نیز ندارند .از این رو لازم است هنگام خرید تجهیزات فیزیوتراپی تجهیزات نو و به روز 

خریداری شود.

مرکز فیزیوتراپی اسلامشهر جدیدترین وبه روزترین تجهیزات فیزیوتراپی را داراست و به بهترین شکل ممکن به بیماران عزیز خدمات

ارائه می دهد.

 

بازار کار برای کارشناسان فیزیوتراپی

رشته دانشگاهی فیزیوتراپی رشته ای است که علاقه مندان و متقاضیان زیادی دارد.کسانی که قصد کار به عنوان فیزیوتراپیست یا کارشناس

فیزیوتراپی داشته باشند بایستی در زمینه فیزیوتراپی تحصیل کرده و مدارک مربوطه را دریافت کنند.

به دلیل افزایش چشم گیری مراکز فیزیوتراپی در سال های اخیر درخواست استخدام فیزیوتراپیست و کارشناسان فیزیوتراپی افزایش زیادی

داشته است .علاقه مندان به این رشته در صورت قبولی در دانشگاه می توانند امیدواری های زیادی به آینده شغلی خود داشته باشند.خوشبختانه

برای کار در رشته های پزشکی بایستی فرد حتما مدرک دانشگاهی داشته باشد و این امر بازار کار دانشجویان این رشته را تا حدودی زیادی 

تضمین می کند.

فعالیت مرکز فیزیوتراپی اسلامشهر در ایام تعطیل

مرکز فیزیوتراپی اسلامشهر معمولا در ایام تعطیلات رسمی تعطیل می باشد و وقت دهی برای این ایام انجام نمی شود.در برخی مواقع این

مرکز در ایام تعطیلات فعالیت دارد که در این صورت از قبل اطلاع رسانی می شود و در هنگام مراجعه بیماران برای روزهای مورد نظر

وقت دهی انجام می شود.

پیشگیری بهتر از درمان

حتما تا به حال این مطلب را شنیده اید که می گویند پیشگری بهتر از  درمان است .بیماریها و مشکلات مفصلی و انواع شکستگی ها

اغلب به دلیل سهل انگاری و عدم رعایت افراد ایجاد می شود.همانطور که می دانیم ورزش کردن امری است که همواره بدان توصیه

شده است و تاثیر بسیار زیادی بر سلامتی انسان دارد.اما همین ورزش اگر به صورت اصولی و درست انجام نشود می تواند آسیب های

جدی برای بدن ایجاد کند. ورزش سنگین یا غیراصولی از مهمترین عوامل شکستگی و ضرب خوردگی استخوان و مفاصل هستند که

بایستی ورزشکار همواره نکات ایمنی را رعایت کند و ورزش را به صورت اصولی و درست و با تناسب به آمادگی بدنی  انجام دهند.

مورد بعدی سهل انگاری افراد می باشند.بسیاری از افراد در صورت بروز درد و مشکل حرکتی در قسمتی از بدن آن را جدی نگرفته و

به کار روزمره خود می پردازند و زمانی به پزشک مراجعه و اقدام به مداوا می کنند که بافت مورد نظر با مشکل اساسی روبرو شده است.

افراد باید دردهایی که بیش از چند روز در بخش های مختلف بدن ایجاد می شود را جدی بگیرند و به پزشک مربوطه مراجعه کنند.

 

سمینارهای پزشکی 

همه ساله سمینارهای مختلف تخصصی پزشکی در  کشور برگزار می شود .هدف این سمینارها ارتقاع و به روزرسانی دانش و اطلاعات

پزشکان در زمینه های تخصصی شان است .برخی از این سمینارها به صورت امتیازی می باشند و پزشکانی که در این سمینارها

شرکت می کنند امتیازات بازآموزی دریافت می کنند که برای تمدید پروانه طبابت مورد نیاز است و برخی از این سمینارها  نیز بدون امتیاز

می باشد.در این سمینارها معمولا سخنرانانی انتخاب می شوند  که در مورد جدید و خاصی در زمینه پزشکی اقدام به سخنرانی و توضیح

می کنند.این سمینارها زیر نظر وزارت علوم پزشکی و با هماهنگی سازمان نظام پزشکی برگزار می شود.

سمینارهای فیزیوتراپی نیز همه ساله در ایام مختلف برگزار می شود و پزشکان علاقه مند در این سمینار ها حضور می یابند.اخیرا انجمن

فیزیوتراپی ایران اقدام به برگزاری ششمین سمینار تازه های الکتروتراپی نموده است که این سمینار در تاریخ 20-19 دی ماه امسال در

هتل المپیک تهران برگزار می شود.

 

 

تاثیر lifestyle بر روی انجام فیزیوتراپی

بیماران محترمی که در حال سپری کردن دوره فیزیوتراپی هستند در طول دوره فیزیوتراپی و حتی پس از تکمیل شدن دوره بایستی

دستورات و توصیه های پزشک را به صورت دقیق و مو به مو اجرا کنند .برای مثال مراجعه کننده ای را در نظر بگیرید که از مشکل

در زانوی پا رنج می برد و تحت درمان فیزیوتراپی است .مسلما فیزیوتراپیست به بیمار پیشنهاد می کنند که از حرکات سنگین و فشار

آوردن بر زانو جدا خودداری کند.در صورتی که مراجعه کننده به توصیه پزشک عمل نکند انجام فیزیوتراپی حتی به دفعات زیاد تاثیر

لازم را بر بهبود فرد نخواهد گذاشت.در طول انجام فیزیوتراپی پزشکان توصیه هایی در مورد نحوه حرکت و... به بیماران می کنند و بیماران

بایستی اصطلاحا lifestyle و سبک زندگی خود را با این توصیه ها تنظیم کنند. تا انجام فیزیوتراپی به بهترین شکل خود تاثیر گذار باشد.

ورزش های دوران بارداری

در دوران بارداری ورزش های منظم و مخصوص می تواند تاثیر بسیار خوبی بر روی سلامت مادر و جنین بگذارد.مرکز فیزیوتراپی

اسلامشهر ورزش های مناسب برای دوران بارداری را به صورت مشاوره به متقاضیان این امر آموزش می دهد.

 

کلیه فعالیتهای مرکز فیزیوتراپی اسلامشهر به شرح زیر می باشند .

 

درمان بیماریهای عضلانی و اسکلتی ،درمان بیماریهای ناشی از صدمات ورزشی ،درد گردن ،سردرد و سرگیجه ،بی اختیاری ادرار،

مگنت تراپی، لیزر درمانی،طب سوزنی ،

جریمه توهین به پرسنل مراک درمانی

توهین به پرسنل و کادر پزشکی مراکز درمانی دارای عواقب قانونی می باشد و کسانی که مرتکب چنین اعمالی شوند ممکن است محکوم 

به حبس و جریمه شوند.مرکز فیزیوتراپی باغ فیض اسلاشهر ضمن اینکه احترام فراوانی برای بیماران قائل است و انجام امور بیماران را وظیفه

خود می داند از بیماران محترم خواهش می کند در صورت بروز هرگونه مشکل و ناراحتی رعایت حداکثر خویشتنداری را نمایند و به هیچ وجه

اقدام به درگیری و یا توهین به مسئولان مراکز درمانی ننمایند.

 

تاخیر در پرداخت مطالبات فیزیوتراپی از بیمه تامین اجتماعی

بیمه تامین اجتماعی یکی از بیمه های عمومی کشور می باشد که توسط سازمان تامین اجتماعی ارائه می شود.متاسفانه بیمه تامین اجتماعی 

همواره در پرداخت مطالبات مراکز فیزیوتراپی با نوعی تاخیر و دیرکرد عمل می کند و زمان پرداخت سهم بیمه های تامین اجتماعی گاها تا یک سال

نیز به طول می انجامد.از این رو بسیاری از مراکز فیزیوتراپی اقدام به فسخ قرارداد با بیمه های تامین اجتماعی نموده اند و بیماران را به صورت

آزاد پذیرش می کنند.در این میان افراد کم بضاعت بیش از دیگران متضرر می شوند و ممکن است بسیاری به دلیل بالا رفتن هزینه های

فیزیوتراپی از انجام این امر منصرف شوند و یا انجام آن را به تاخیر بیندازند.و این امر تهدید خاموشی است که بیماران در معرض آن می باشند.

امیدواریم بیمه تامین اجتماعی با درک این واقعیت به یاری مراکز فیزیوتراپی بشتابد و تنها با پرداخت حق بیمه های ارسالی مراکز فیزیوتراپی

این مرازک را از تعطیلی و یا افزایش بالای تعرفه ها نجات دهد.

 

پوشیدن لباس های راحت هنگام انجام فیزیوتراپی

هنگام انجام فیزیوتراپی بایستی لباس های راحت و آزاد بر تن داشت.لباس های راحت باعث راحتی و آزادی حرکت اعضای مختلف

بدن می شود.در صورتی که بیماران هنگام انجام فیزیوتراپی لباس مناسبی نپوشیدهباشند می توانند از گان و شلوار های موجود

در این مرکز استفاده کنند.گان و شلوار لباس های گشاد و راحتی هستند که در بیمارستان ها و مراکز درمانی استفاده می شوند .

این لباس ها به صورت یکبار مصرف مورد استفاده قرار می گیرند.

فیزیوتراپی کودکان

گاهی پیش می آید پزشکان برای کودکان انجام فیزیوتراپی را تجویز می کنند.انجام فیزیوتراپی در مراکز فیزیوتراپی مخصوص

کودکان انجام می شود.یکی از دشواریهای انجام فیزیوتراپی کودکان عدم همکاری و انجام صحیح موارد فیزیوتراپی می باشد.

 

حفظ اطلاعات خصوصی بیماران

کلیه مراکز پزشکی موظف به حفظ اطلاعات خصوصی بیماران از جمله اطلاعات پزشکی و اطلاعات شخصی بیماران می باشند 

می باشند .اطلاعات شخصی  نظیر آدرس،شماره تلفن و... اطلاعاتی هستند که بیماران حین انجام پذیرش به مسئول پذیرش

ارائه می دهند و مسئولین پذیرش و هیچ یک از پرسنل مراکز درمانی حق استفاده از این اطلاعات یا دادن این اطلاعات به

اشخاص دیگر را ندارند .

داروی گلوکوزامین

داروی گلوکوزامین از بهترین داروها برای درمان و بهبود مشکلات مفصلی می باشد .در بسیاری از موارد پزشکانی

که انجام فیزیوتراپی برای بهبود مفاصل بیماران را تجویز می کنند مصرف داروهای گلوکوزامین را نیز تجویز می نمایند.

داروی گلوکوزامین انواع بسیار متنوع و مختلفی دارد و در صورت نیاز به خرید حتما سعی کنید در برند مورد تایید پزشک

معالج را خریداری کنید.

انجمن فیزیوتراپی ایران

انجمن فیزیوتراپی ایران متشکل از پزشکان و متخصصان فیزیوتراپی می باشد.این انجمن در راستای اعتلا و پویایی

و همچنین هماهنگی بین مراکز فیزیوتراپی فعالیت می کند.

انجام فیزیوتراپی در محل

انجام فیزیوتراپی در محل یکی از خدماتی است که مرکز فیزیوتراپی اسلامشهر انجام می دهد.برخی بیماران به

دلیل بیماریهای حرکتی توان حرکت و حضور در مرکز فیزیوتراپی ندارند از این رو انجام فیزیوتراپی این عزیزان

بایستی در خانه و در محل حضورشان انجام شود.برخی عزیزان نیز به دلیل مشغله تمایل به حضور در مرکز فیزیوتراپی

ندارند و تمایل دارند فیزیوتراپی آنها در خانه یا محل کارشان انجام شود. به دلیل هزینه های اضافی نظیر هزینه ایاب

و ذهاب و... هزینه انجام  فیزیوتراپی در محل بالاتر از انجام فیزیوتراپی در مرکز فیزیوتراپی می باشد .مرکز فیزیوتراپی

باغ فیض اسلامشهر با انجام فیزیوتراپی در محل بیماران در خدمت این دست عزیزان می باشد.

نکته :گاهی دیده شده است که برخی افراد شاغل در مراکز فیزیوتراپیو یا خارج از این  مراکز بدون هماهنگی با مراکز

فیزیوتراپی و به صورت خود سر اقدام  به هماهنگی و انجام فیزیوتراپی برای بیماران در محل می کنند.انجام این عمل علاوه بر

اینکه عمری غیراخلاقی است هیچ تعهد و تضمینی برای مرکز فیزیوتراپی به همراه ندارد و از طرف مرکز فیزیوتراپی این عمل

کاملا غیرقابل قبول می باشد.همچنین دیده شده است افراد سودجویی بدون هیچ گونه تخصصی ادعای انجام فیزیوتراپی می نمایند.

از این رو به بیماران محترم اکیدا توصیه می شود که برای انجام فیزیوتراپی در محل حتما با مرکز فیزیوتراپی هماهنگی نمایند.

نحوه رفتار پرسنل مراکز درمانی با بیماران

یکی از مهمترین وظایف پرسنل در مراکز درمانی نحوه برخورد با بیمار می باشد .پرسنل مراکزدرمانی بایستی بدانند که همواره

حق با بیمار است و بایستی با درک شرایط بیمار همواره سعی کنند به بهترین شکل ممکن با بیمار رفتار کنند.بیماران و همراهان

آنها به دلیل استرس و شاید مشغله کاری بسیار پیش می آید که سوالات متعدد می پرسند  و پرسنل باید به بهترین شکل آنها

را راهنمایی کنند.مرکز فیزیوتراپی ستون فقرات اسلامشهر همواره بر لزوم برخورد مناسب پرسنل با بیماران محترم تاکید داشته

است و برنامه های ويژه ای جهت ارتقاع ارتباط بیماران با مشتریان محترم داشته است.

پذیرش و تایید  اینترنتی نسخ بیماران بیماران در فیزیوتراپی اسلامشهر

در گذشته سیستم های پذیرش و نوبت دهی به صورت دستی انجام می شود.مرکز فیزیوتراپی اسلامشهر جهت سرویس دهی بهتر

و سریعتر به بیماران عزیز و همچنین تهیه سوابق پزشکی بیماران و مراجعه کنندگان سیستم پذیرش و نوبت دهی اینترنتی راه اندازی

نموده است. در این سیستم کلیه سوابق پذیرش و درمانی بیماران عزیز ثبت و نگهداری  می شود.

بازرسی شرکتهای بیمه ای از مراکز فیزیوتراپی

 مراکز و شرکتهای بیمه ای به صورت مستمر از مراکز فیزیوتراپی بازدید می کنند و در صورت بروز هرگونه مشکل و اشکال در پروسه

پذیرش و انجام کار بیماران به مراکز فیزیوتراپی اخطار و تذکرهای قانونی را می دهند.مراکز فیزیوتراپی موظف به رعایت کلیه اصول و

ضوابط پذیرش و انجام کار بیماران  می باشند.بیماران محترم در صورت بروز نارضایتی می توانند از مشکل را با مدیریت مراکز مورد نظر

درمیان گذاشته و یا از طریق مراجعه قانونی و بیمه ای اقدام به ارائه شکایت نمایند.

نظافت در محل انجام فیزیوتراپی

یکی از نکات مهمی که هرگز نبایستی به آن بی توجه بود رعایت کامل نظافت در مرکز فیزیوتراپی می باشد.محل انجام فیزیوتراپی بایستی

به صورت روزانه تمیز شود و ملافه ها تعویض شوند.تجهیزات و لوازم فیزیوتراپی نیز باید به صورت روزانه و به صورت اصولی تمیز و

ضد عفونی گردند.

عدم امکان استفاده از نسخه سایر افراد برای انجام فیزیوتراپی

بیماران محترم دقت داشته باشند که انجام کار فیزیوتراپی تنها با نسخه خود بیمار امکان پذیر است و در صورت ارائه نسخه شخص

دیگر توسط بیمار از انجام کار بیمار جلوگیری خواهد شد .در ضمن انجام این کار علاوه بر اینکه از نظر اخلاقی امری ناشایست می باشد

امری خلاف قانون است و جرایم ومجازات قانونی خاصی برای آن در نظر گرفته شدده است.

تبریک روز پزشک

مرکز فیزیوتراپی اسلامشهر پیشاپیش فرا رسیدن روز پزشک را به همه پزشکان و فعالان عرصه درمانی و سلامت کشور تبریک عرض

می نماید.امیدواریم با ایجاد فضای مطلوب تر درمانی و سلامت در کشور ،رضایت کامل بیماران و هم میهنان عزیزمان را جلب نماییم.

ارائه نسخه بیمه برای  فیزیوتراپی

بسیاری از بیماران تحت بیمه از دفترچه های بیمه درمانی برای انجام فیزیوتراپی استفاده می کنند.متاسفانه برخی بیماران به دلیل عدم

آشنایی و توجه نسخ بیمه را مخدوش و پاره می کنند .باید توجه داشته باشید که نسخ بیمه همانند پول و وجه شما می باشند.برای پذیرش

نسخ بیماران قوانینی وجود دارد که در صورتی که نسخ شرایط مورد نظر را نداشته باشد بیمه از ارائه خدمات به مالک نسخه معذور خواهد

بود.در زیر برخی موارد که منجر به باطل شدن نسخ بیمه می شود ذکر شده است.

-خط خوردگی نسخه :در صورتی که نسخه خط خورده باشد ،خط خوردگی حتما بایستی توسط پزشک معالج تایید شود در غیر اینصورت

نسخه فاقد اعتبار می باشد.

-استفاده از خودکار قرمز برای نوشتن نسخه

-نسخ دارای تاریخ آینده

-استفاده از لاک یا غلط گیر بر روی نسخه

-مهر پذیرش مرکز دیگری بر روی نسخه

-نسخه فاقد تاریخ :کلیه نسخ باید دارای زمان و تاریخ مورد نظر پزشک برای انجام فیزیوتراپی باشند.

 

فیزیوتراپی افراد سالمند

افراد سالمند از جمله افرادی هستند که بیشتر از سایرین در معرض بیماری های حرکتی قرار دارد.به دلیل تحلیل و ضعف ماهیچه ها

و اندام های مختلف بدن امکان بروز مشکلات حرکتی در این افراد به مراتب از سایرین بیشتر می باشد.افراد مسن هماره باید سعی

در تقویت قوای جسمانی خود داشته باشند .حرکت کردن و تحرک برای سالم ماندن و حفظ قوای بدن این افراد بسیار لازم و ضروری

است.این افراد در صورت بروز هرگونه علائم و مشکلات حرکتی بایستی حتما به پزشکان محرب مراجعه نمایند.در کنار این موارد

انجام فیزیوتراپی برای افراد میان سال در صورت تجویز پزشک امری لازم و ضروری است که هرگز نبایستی مورد غفلت قرار گیرد.

oldpeoplephysiotraphy

سرعت عمل در وقت دهی و انجام کار فیزیوتراپی

یکی از دغدغه های همیشگی بیماران انجام کار در اسرع وقت می باشد.بیماران همواره انتظار دارند که سریع تر مورد معاینه و معالجه

قرار بگیرند و به سایر امور خود برسند.مرکز فیزیوتراپی باغ فیض اسلامشهرهمواره سعی در انجام کار بیماران در اسرع وقت دارد.

روند پذیرش بیماران،نوبت دهی و انجام فیزیوتراپی در کمترین زمان ممکن و البته با رعایت کلیه موارد اصولی و استاندارد    انجام

می پذیرد.البته در این میان نیز ممکن است به دلیل حضور بیماران اورژانسی و بروز مشکلات تاسیساتی نظیر رفتن برق و... کاربیماران

با تاخیر انجام شود که در همین جا از حضور بیماران محترم در صورت بروز موارد اینچنینی عذرخواهی می نماییم.

مشکل انجام ورزش های سنگین برای افراد مسن

انجام ورزش های سنگین برای افرادی که آمادگی بدنی مناسبی ندارند یکی از دلایل اصلی بروز آسیب دیدگی های مختلف در بدن می باشد.

این آسیبدیدگی ها در افراد بزرگسال بسیار دیده می شود.ورزش هایی نظیر فوتبال علاقه مندان بسیاری بین بزرگسالان دارد.این ورزش

برای این افراد ورزش سنگینی محسوب می شود و برای انجام ورزش هایی نظیر فوتبال باید آمادگی کامل بدنی در فرد وجود داشته باشد وگرنه

ممکن است شخص با آسیب های جدی مواجه شود.

انجام فیزیوتراپی با نسخه پزشک

بیماران محترم جهت انجام فیزیوتراپی حتما نسخه دستور پزشک برای انجام فیزیوتراپی را به همراه داشته باشند.انجام فیزیوتراپی بدون نسخه

پزشک امکان پذیر نمی باشد.

تاثیر پیشرفت مهندسی پزشکی بر میزان حرکتهای بدنی و نرمش در فیزیوتراپی

پیشرفت روز افزون علم فیزیوتراپی و تولید دستگاههای جدید فیزیوتراپی   نه تنها سبب کمتر شدن حرکات نرمشی و بدنی فیزیوتراپی نشده  است

بلکه پزشکان مجرب در بسیاری از کشورهای دنیا و کشورهای پیشرفته سعی می کنند در بسیاری از موارد به جای استفاده از برق و تجهیزات

در فیزیوتراپی از حرکات نرمشی و ورزشی استفاده کرد.در این میان علم تربیت بدنی می تواند نقش بسیار مهمی در کمک و همراهی علم فیزیوتراپی

به عمل آورد.

نحوه برخورد با درد

درد در قسمتهای مختلف بدن نظیر کمر ،سر و.. نشانه و علامتی از بروزمشکلاتی در قسمتهای مختلف بدن است.بسیاری از این مشکلات ممکن است

اهمیت خاصی نداشته باشند و به صورت موقتی باشند.همیشه اولین بار که دردی به سراغمان می آید آن را جدی نمی گیریم و اصلا ذهن ما را درگیر

نمی کند.اما در صورتی که درد به صورت مداوم و در زمان های مختلفی به سراغمان بیاید بایستی حتما آن را جدی گرفته و به پزشک های مربوطه

مراجعه کنیم.وجود دردهایی مداوم در کمر و مفاصل علامت و نشانه ای در اختلال سطی یا عمیقی در این دستگاهها می باشد.در این موارد سعی در تسکین

درد بدون مراجعه به پزشک بسیار خطرناک می باشدو می تواند جان شخص را به خطر بیندازد.در این موارد حتما بایستی به پزشک مربوطه مراجعه کرد.

بهتر است به درد به عنوان یک علامت و نشانه خوب نگاه کنیم که می تواند هشداردهنده باشد وبا آگاهی دادن به در مورد بروز اختلال و مشکلی در بدن

و پیگری ما از بروز مشکلات اساسی در بدن ما جلوگیری می کند.

روشهای تسکین درد و رفع اسپاسم در کنار فیزیوتراپی

درکنار انجام فیزیوتراپی توسط مراکز فیزیوتراپی گاها استفاده از لوازمی جهت کاهش درد و رفع اساپاسم عضلات نیز توسط تجویز می شود.

لوازمی نظیر زانوبند ،کمربند،مچ بند و .. در ثابت نگه داشتن محل آسیب دیدگی ،تسکین دردو جلوگیری از اسپاسم موثر هستند.

محیط فیزیوتراپی اسلامشهر

مرکز فیزیوتراپی اسلامشهر دارای محیطی بسیارزیبا و آرام می باشد این مرکز با پرسنلی بسیار مجرب و با تجربه .در خدمت بیماران عزیز

می باشد .اولویت این مرکز نهایت احترام و خدمت رسانی به بیماران عزیز می باشد.

سوزن خشک و تاثیر آن بر سرعت روند تاثیرگذاری فیزیوتراپی

سوزن خشک یکی از روش های درمانی تاثیرگذارمی باشد و به صورت مکمل روش درمانی فیزیوتراپی انجام می شود .در واقع سوزن

خشک یکی از تکنیکهای زیرمجموعه فیزیوتراپی هست . انجام این تکنیک به این صورت می باشد که که با فرو کردن سوزن هایی در

نقاطمشخص بدن از اسپاسم و گرفتگی عضلات بدن جلوگیری می کند و باعث آزاد شدن عضلات بدن می شود .سوزن خشک در کنار

انجام روش های مرسوم فیزیوتراپی گاها توسط پزشکان توصیه می شود که تاثیرات بسیار مثبتی نیز به همراه دارد.انجام سوزن خشک

تنها باید توسط متخصص فیزیوتراپی انجام شود و کارشناسان و پرستاران حق انجام این کار را ندارند.

مرکز فیزیوتراپی اسلامشهر یکی از معدود مراکز فیزیوتراپی در اسلامشهر می باشد که تکنیک درمانی سوزن خشک را در کنار انجام

فیزیوتراپی انجام می دهد.

سایت فیزیوتراپی اسلامشهرمرجع مطالب مفید و کاربردی فیزیوتراپی

وب سایت مرکز فیزیوتراپی اسلامشهریکی از به روزترین و معتبرترین وب سایتهای آموزشی و اطلاع رسانی در حوزه فیزیوتراپی می باشد.

با وجود اینکه این مرکز تنها در شهرستان اسلامشهر فعالیت دارد و به مردم این شهر خدمت رسانی می کند مسئولین این مرکز سعی

بر این دارند با اطلاع رسانی های گسترده و سراسری در اینترنت و فضای مجازی اخبار و مطالب مربوط به فیزیوتراپی را به علاقه مندان این

رشته پزشکی برسانند و مردم را بیش از پیش به اهمیت انجام فیزیوتراپی و نقش آن در بهبود بیماریهای مختلف آگاه سازند.

انجام تست رایگان فشار خون در اسلامشهر

اخیرا تیم هایی از کارشناسان پزشکی در اسلامشهر و حومه اقدام به تست فشار خون به صورت رایگان می کنند.این خدمات زیر نظر

وزارت بهداشت انجام می شود و به صورت گسترده در سراسر کشور در حال اجراست.یکی از نزدیکترین و پر رفت وآمدترین مراکز

تست فشار خون محله سر باغ فیض می باشد که افراد در سنین مختلف می توانند به این پایگاهها مراجعه کرده و تست بگیرند.

انجام نرمش های توصیه شده توسط پزشک فیزیوتراپی

بیماران محترم نرمش های توصیه شده توسط پزشکان فیزیوتراپی راحتما جدی بگیرید و به صورت منظم این نرمش ها را در طول

روز در تعداد دفعات مشخص شده انجام دهید.ممکن است بیمار نتواند نرمش هایی که پزشک محترم تجویز می کند را به خاطر بسپارد

از این رو بیماران محترم می توانند هنگام توضیح انجام این نرمش توسط پزشک از انجام نرمش در محل با گوشی عکس وفیلم

تهیه نمایند.همچنین برخی نرمش های پرکاربرد مربوط به فیزیوتراپی در بروشورهای تبليغاتی این مرکز توضیح داده شده است

تاثیر انجام فیزیوتراپی بر آرامش روحی

بیماری های جسمی به مرور در روح و روان انسان تاثیر منفی دارد و بر فعالیت و شور ونشاط انسان تاثیر منفی می گذارد.در انجام

فیزیوتراپی علاوه بر بهبود فیزیکی ،بیمار به لحاظ رحی و روانی نیز شرایط مساعدتری پیدا می کند.

رعایت بهداشت قبل از انجام فیزیوتراپی

یکی از مواردی که بیماران محترم قبل از انجام فیزیوتراپی بایستی رعایت نمایند این هست که حتما محل مورد نظر را به خوبی

شسته و در صورت امکان استهمام نمایند .

فیزیوتراپی برای بانوان

بانوان ایرانی همواره بشتر از آقایان در معرض آسیب های مختلف جسمی قرار دارند .دردهای کمر ،مچ پا و پوکی

استخوان از شایع ترین مشکلاتی هست که بانوان ایرانی درگیر آن می باشند .بعضی بانوان به دلیل عدم وجود کارشناسان خانم

در برخی مراکز فیزیوتراپی تمایل به انجام فیزیوتراپی در این مراکز ندارند .مرکز فیزیوتراپی باغ فیض اسلامشهر یکی از مراکزی

در اسلامشهر می باشد که از تعداد بالای پرسنل خانم با تجربه و متخصص بهره مند می باشد که در خدمت بیماران محترم می باشند.

کمی بیشتر در مورد مرکز فیزیوتراپی باغ فیض اسلامشهر

مرکز فیزیوتراپی اسلامشهر کلینیک خصوصی فیزیوتراپی است که متخصص درد و آسیب های عضلانی اسکلتی می باشد .این مرکز

تخصص ويژه ای در درمان آسیب های مچ دست ،کمر ،زانو گردن ،شانه و آسیب دیدگی های ورزشی دارد .دکتر میرزا حیدری

پزشک معالج در این مرکز فیزیوتراپی عضو انجمن فیزیوتراپی کشور می باشد .این مرکز فیزیوتراپی با بسیاری از باشگاهها و مراکز

ورزشی در اسلامشهر همکاری داشته است.با توجه به پیشرفت روز افزون علم پزشکی و به ويژه مهندسی پزشکی یکی از وظایف

اصلی ما به روز بودن و برخورداری از جدیدترین تجهیزات و مسلط شدن به به روزترین روشها و علوم پزشکی برای انجام هر چه

بهتر فیزیوتراپی می باشد .مرکز فیزیوتراپی باغ فیض اسلامشهر پیشرو در زمینه انواع روش های فیزیوتراپی در اسلامشهر می باشد.

مدیریت درد در بیماری آرترید

بیماری هایی نظیر آرترید روماتوئید می تواند دردهایی شدید در یک قسمت خاصی از بدن و یا درد مفصلی و عضلانی گسترده ای

در بدن ایجاد کند. شما توسط داروهایی که پزشکان تجویز می کنند می توانید به تسکین درد و روند بهبود خود کمک کنید .اما معاینه

توسط یک فیزیوتراپیست و راهنمایی های ایشان می تواند تاثیر بسزایی در بهبود و روند سلامتی شما ایفا کند .همچنین فیزیوتراپیست

می تواند با آموزش روش های مختلف تسکین درد به شما در تحمل درد کمک کند .در زیر برخی روشها جهت کاهش درد و التهاب

در نقاط مختلف بدن را بررسی و راهکارهای کاهش درد را بیان می کنیم.

-بستن یخ یکی از مواردی هست که در تسکین درد مفاصل متورم تاثیر خوبی دارد .سبب کاهش درد وکاهش التهاب در قسمت

مورد نظر می شود .

-استفاده از بسته های حرارتی می تواند به رفع خستگی و آرامش شما کمک کند.

-استفاده از آتل در مناطق مختلف بدن نیز زانو،گردن ،آرنج و .. برای بهبود محل صده دیده و کاهش درد بسیار مفید باشد.

ظرفیت پذیرش فیزیوتراپی در مرکز فیزیوتراپی اسلامشهر

مرکز فیزیوتراپی اسلامشهر بیش از 12 تخت برای بیماران محیا کرده است وتوانایی انجام فیزیوتراپی برای بیش از 5 بیمار

به صورت هم زمان را دارد .هنگام انجام فیزیوتراپی پزشک فیزیوتراپیست در محل حضور دارد به صورت مکرر جهت بررسی

انجام صحیح فیزیوتراپی به بیماران سر می زند.

تاثیر فیزیوتراپی بر درمان ام اس

بیماری ام اس یکی از بیماریهایی هست که به طور مستقیم بر سیستم عصبی بیمار تاثیر می گذارد و بیما ر به مرور زمان

و پیشرفت بیماری توانایی حرکت را به صورت کامل یا موردی از دست می دهد.یکی از دستورالعمل هایی که برای درمان

این بیماری تجویز می شود انجام فیزیوتراپی می باشد.

فیزیوتراپی می تواند به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر درمان این بیماری و بهبود حال بیماران کمک کند.

مرکز فیزیوتراپی باغ فیض اسلامشهر در هرماه پذیرایی تعدادی از این بیماران می باشد .بیماران مبتلا به ام اس جزو بیماران

خاصی محصوب می شوندکه در صورت مراجعه به مرکز فیزیوتراپی باغ فیض اسلامشهر در صورت امکان نزدیک ترین زمان

ممکن برای فیزیوتراپی این عزیزان در نظر گرفته می شود.

تاثیر نرمش در اثرگذاری فیزیوتراپی

بیماران عزیزی که جهت انجام فیزیوتراپی به مرکز فیزیوتراپی اسلامشهر مراجعه می کنند پس از انجام فیزیوتراپی

پزشکان نرمش های مختلفی در ارتباط با محل فیزیوتراپی به بیمار پیشنهاد می کنند.به این صورت که بعد از انجام

فیزیوتراپی پزشک نرمش های لازم را به بیمار توضیح می دهد و بیمار نرمش ها را یکبار در حضور پزشک انجام می دهد .

بیماران برای بهبود سریع تر واثرگذاری بیشتر پروسه فیزیوتراپی بایستی نرمش های تجویزی پزشک را در تعداد دفعات

گفته شده و به صورت دقیق انجام دهند.

انجام این نرمش ها در کنار انجام فیزیوتراپی تاثیر بسیار خوب و موثری بر روند درمان بیماران خواهد داشت و

انجام آن الزامی می باشد.

شرایط وقت دهی فیزیوتراپی در مرکز فیزیوتراپی باغ فیض اسلامشهر

انجام فیزیوتراپی بلافاصله پس از مراجعه بیمار انجام نمی شود و بیمار قبل از انجام فیزیوتراپی بایستی حتما

وقت قبلی بگیرد. وقت دهی فیزیوتراپی براساس ترتیب مراجعه کنندگان و همچنین بیماران اورژانسی می باشد.

بیماران محترم بایستی در نظر داشته باشند وقتی که به بیمار جهت انجام فیزیوتراپی داده می شود امکان

دارد تا یک ساعت با تاخیر همراه باشد.وجود بیماران اورژانسی ،طول کشیدن پروسه فیزیوتراپی برخی بیماران

و اتفاقاتی نظیر قطعی برقی مواردی هستند که می توانند موجب تاخیر در انجام فیزیوتراپی بیماران گردد.

انجام فیزیوتراپی برای بیماران دارای مشکلات حرکتی در اسلامشهر

برخی بیمارانی که برای انجام فیزیوتراپی به مرکز فیزیوتراپی اسلامشهر مراجعه می کنند دارای مشکلات

حرکتی می باشند .مشکلات حرکتی انواع مختلفی دارند و در هرحال اینگونه بیماران در صورت مراجعه

نیاز به حضور همراه دارند.حضور همراه در کنار این بیماران امری لازم و ضروریست .وجود همراه در کنار

این بیماران علاوه بر کمک جسمی ،کمک روحی مضاعفی برای بیمار می باشد.فیزیوتراپی برای اینگونه

بیماران بایستی به صورت مداوم و بدون تاخیر انجام شود تا نتایج مطلوب برای بیمار حاصل شود.

در انجام فیزیوتراپی برای اینگونه بیماران پزشکان و کارشناسان نیز بایستی صبر و بردباری مضائفی داشته

باشند .مرکز فیزیوتراپی باغ فیض اسلامشهر در خدمت اینگونه بیماران می باشد و نهایت سعی و تلاش را

برای سرویس دهی مناسب به بیماران عزیز می نماید.

نحوه ارائه فاکتور به مشتریان برای بیمه های مکمل

مرکز فیزیوتراپی باغ فیض اسلامشهر طرف قرار داد با بسیاری از مراکز بیمه ای معتبر می باشد.با این

حال مراکز بیمه ای فراوانی در سطح کشور فعال می باشند و سالانه شرکتهای بیمه ای جدید نیز به

به این مراکز اضافه می شود که باالطبع این مرکز فیزیوتراپی قادر به عقد قرار داد با کلیه این بیمه ها

نمی باشد.

از این رو این مرکز برای بیمارانی که دورهای فیزیوتراپی در این مرکز انجام داده اند فاکتورهای اصلی

با مهر مرکز فیزیوتراپی اسلامشهر ارائه می دهد که توسط این فاکتورها می توانید به مراکز بیمه ای طرف

قرار داد مراجعه نموده و مبلغ پرداختی را دریافت نمایید.در صورتی که مراکز بیمه ای مدارک تشخیصی

دیگری برای پرداخت مبلغ بیمه از بیماران درخواست کنند مرکز فیزیوتراپی اسلامشهر حتی المکان

مدارک مورد نیاز را در اختیار بیماران قرار خواهد داد.

چه مراکزی را برای انجام فیزیوتراپی انتخاب کنیم ؟

کیفیت انجام فیزیوتراپی تاثیر مستقیم بر روند بهبود بیماردارد .هر چقدر انجام فیزیوتراپی به صورت

دقیق و اصولی انجام شود تاثیر بیشتر بر سرعت بهبود بیمار خواهد داشت .همانطور که می دانید انجام

فیزیوتراپی در چندین جلسه انجام می شود از این رو بیمار باید به صورت منظم جلسات فیزیوتراپی را

دنبال کند.اما بیماران در انتخاب مرکز فیزیوتراپی چه مواردی را باید مد نظر داشته باشند.در زیر به

توضیح در مورد برخی از این موارد می پردازیم.

1-تجهیزات مدرن :بیماران باید مرکزی را برای انجام فیزیوتراپی انتخاب کنند که دارای آخرین تجهیزات

فیزیوتراپی روز باشد.

2-تخصص و تجربه بالا:با کمی پرس و جو می توانید مراکز فیزیوتراپی که تخصص و تجربه بالایی در

این زمینه دارند پیدا کنید .سوال از بیمارانی که قبلا تحت فیزیوتراپی بودند یکی از بهترین گزینه ها برای

این کار هست.

3-طرف قرار داد با بیمه ها:این یکی از موارد مهمی هست که بیماران به آن توجه خاصی دارند و مراکزی

را برای فیزیوتراپی انتخاب می کنند که طرف قرار داد با بیمه درمانی شان باشد.

مراکز فیزیوتراپی در اسلامشهر

اسلامشهر یکی از شهرهای پر جمعیت کشور است .مراکز درمانی بسیاری در این شهر وجود دارد و

پزشکان بسیاری در این مراکز مشغول به کار می باشند .همچنین مراکز فیزیوتراپی بسیاری نیز در

اسلامشهر فعال می باشند .مرکز فیزیوتراپی باغ فیض اسلامشهر یکی از قدیمی ترین این مراکز است

که برای پزشکان این منطقه شناخته شده می باشد و روزانه مراجعه کنندگان بسیاری برای انجام فیزیوتراپی

به این مرکز مراجعه می کنند.اما در هر حال این مرکز فیزیوتراپی محدودیتهایی درپذیرش بیماران دارد

و به دلیل تعداد بالای مراجعه کنندگان گاها در برخی موارد وقت دهی فیزیوتراپی تایک هفته به طول

می انجامد .از این رو به برخی بیماران توصیه می شود در صورت عدم توانایی حضور در مهلت های تعیین

شده و تمایل به انجام سریع تر فیزیوتراپی به سایر مراکز فیزیوتراپی فعال در اسلامشهرمراجعه نمایند.

در زیر مشخصات تعدادی از مراکز فعال فیزیوتراپی در اسلامشهر آورده شده است.

مرکز فیزیوتراپی درمانگاه فارابی اسلامشهر

مرکز فیزیوتراپی درمانگاه خیریه امام رضا اسلامشهر

مرکز فیزیوتراپی واقع در بیمارستان امام رضا اسلامشهر 

فیزیوتراپی رایگان در اسلامشهر

اکثر مراکز فیزیوتراپی فعال در اسلامشهر،مراکز خصوصی طرف قرار داد با بیمه های درمانی

نظیربیمه تامین اجتماعی می باشند .انجام فیزیوتراپی در این مراکز با پرداخت هزینه انجام می شود.

برخی بیماران بدلیل مشکلات تامین هزینه فیزیوتراپی ازانجام این کار خودداری می کنند .برای این

دسته از عزیزان باید ذکر کنیم که بیمارستان امام رضا اسلامشهردر صورت داشتن بیمه تامین اجتماعی،

خدمات فیزیوتراپی را به صورت رایگان انجام می دهد.البته روند نوبت دهی فیزیوتراپی در بیمارستان

امام رضا اسلامشهر اندکی زمان بر هست و ممکن است نوبت دهی بین 1 تا 3 ماه باشد .

 فیزیوتراپی از محل های مختلف بدن در مرکز فیزیوتراپی اسلامشهر

محل های مختلفی از بدن ممکن است مورد آسیب قرار بگیرند و نیاز به انجام فیزیوتراپی

داشته باشند .بیشترین محل هایی از بدن که پزشکان برای آن انجام فیزیوتراپی را تجویز

می کنند عبارتند از فیزیوتراپی از مچ پا،فیزیوتراپی از زانو،فیزیوتراپی از مچ دست ،فیزیوتراپی

از ستون فقرات و فیزیوتراپی گردن

مراحل انجام فیزیوتراپی در مرکز فیزیوتراپی اسلامشهر

انجام فیزیوتراپی مراحل مختلفی دارد و بیمار در چندین مرحله باد تجهیزات مدرن

پزشکی مورد مورد معاینه و درمان قرار می گیرد.فیزیوتراپی مراحل مختلفی دارد

که در زیر بیان می کنیم.

ارزیابی

استفاده از مودالیته های ضد التهابی و کاهنده درد

منوال تراپی

اگزرسیاتراپی

_____________________________________________________________

برخی افراد به صورت مادرزادی سرشان به جلو کشیده شده است که اصطلاحا

به این ناهنجاری ،سربه جلو گفته می شود .وضعیت قرار گیری مهره های گردنی

در این افراد با سایر افراد متفاوت است .و برای درمان این ناهنجاری راهکارهای

پزشکی وجود دارد که در آینده به تفصیل توضیح داده خواهد شد .

__________________________________________________________

میلاد اما حسین علیه السلام بر عموم مسلمین جهان مبارک باد

__________________________________________________________

درمان کیفوز یا قوس پشتی

برای درمان قوس پشتی معمولا پزشک از درمان های غیرجراحی استفاده می کند.

در این حالت بیمار باید ورزش های خاصی را برای تقویت عضلات کناری ستون فقرات

انجام دهد .در صورتی که بیمار کودک یا نوجوان باشد به دلیل اینکه در حال رشد

می باشد ممکن است پزشک از بریس های خاصی استفاده کند

_________________________________________________________

3دسامبر روز جهانی معلولین گرامی باد

آنها هم از حقوق شهروندی برخوردارند

________________________________________________________

دشمنان ستون فقرات

1-شکم بزرگ

2-بد خوابیدن

3-بغل کردن بچه

4-نشستن چهار زانو یا دوزانو

5-ایستادن طولانی

6-بلند کردن جسم سنگین

______________________________________________________

علائم دیسکوپاتی گردن

1-درد انتشاری به اندام فوقانی

2-گزگز و مورمورشدن دست

3-خشکی گردن

4-درد گردن که البته گاهی ممکن است این مورد نباشد.

_____________________________________________________

علل ابتلا به دیسک گردن

1-وضعیت بد بخصوص خم شدن سر به جلو

2-فشار بیش از حد به مهره ها

3-بلند کردن اجسام سنگین

___________________________________________________________

پزشکان متخصص مغز و اعصاب و درمان بیماریهای ستون فقرات 

 بعضی بیماران به اشتباه گمان می کنند برای درمان بیماریهای ستون فقرات

باید به پزشک متخصص ارتوپد مراجعه کرد و متاسفانه بعضی پزشکان متخصص

ارتوپد نیز اقدام به درمان بیمار و تجویز دارو می کنند. درحالی که کلیه بیماریهای

ستون فقرات اهم از شکستگی ستون فقرات ،درمان دیسک و... در حوزه تخصص

پزشکان متخصص مغز و اعصاب می باشد.

___________________________________________________________

بیماران محترم لطفا قبل از مراجعه حضوری به مطب متخصص مغز و اعصاب و فیزیوتراپی

حتما قبلا به صورت تلفنی تماس گرفته و از حضور پزشکان مطلع شده و وقت قبلی دریافت

نمایید.

_______________________________________________________________________________

مراکز تصویر برداری معتبر برای انجام سی تی اسکن ،رادیولوژی و ام ار ای

با توجه به اینکه برای بعضی بیماران ممکن است پزشک متخصص مغز واعصاب عکس ام ار ای ،سی تی اسکن

یا راديولوژی تجویز کنند مراکزتصویربرداری پزشکی معتبر در اسلامشهر از نظر مطب به شرح زیر می باشند:

1-درمانگاه خیریه امام رضا درخیابان کاشانی جهت انجام سی تی اسکن یا ام ار ای

2-مرکز تصویربرداری نصر نبوی جهت انجام سی تی اسکن و ام ار ای پشت بیماراستان امام رضا(ع)

3-درمانگاه فارابی جهت انجام عکس های راديولوژی

_______________________________________________________________________________

ويزيت متخصص مغز و اعصاب

هزینه ويزیت متخصص مغز و اعصاب 40 هزارتومان می باشد ،بیماران محترمی که قبلا ويزيت شده اند و

پزشک عکس یا آزمایش تجويز کرده است نصف مبلغ ويزيت را پرداخت خواهند کرد.

_______________________________________________________________________________

آیا انجام فیزیوتراپی می تواند برای بیمارانی مضر باشد

فیزیوتراپی معمولا هیچگونه مضراتی برای بیمار ندارد اما در صورت مبتلا بودن افراد به بیماریهای سرطانی ،

بیماری قلبی ،تشنجی و همچنین خانم های باردارباید درهنگام فیزیوتراپی احتیاط بیشتری به عمل آورد

____________________________________________________________________________

بیماران محترم جهت دریافت وقت متخصص مغز و اعصاب روزهای شنبه ،دوسنبه و چهارشنبه با شماره

09336006440تماس حاصل فرمایید .لطفا در نظر داشته باشید به دلیل وجود بیماران

اورژانسی وقت دهی به بیماران ممکن است با يک ساعت تاخیر انجام شود.

____________________________________________________________________________

بیماران محترمی که جهت فیزیوتراپی یا طب سوزنی به کلینیک فیزیوتراپی اسلامشهر مراجعه می فرمایند

حتما قبل از مراجعه جهت فیزیوتراپی کلیه مدارک پزشکی اعم از عکس رادیولوژی ،ام ار ای ،سی تی اسکن

به همراه دستور پزشک و سایر آزمایش ها و مدارک پزشکی را همراه داشته باشند.

___________________________________________________________________________

عدم انجام فیزیوتراپیچه عواقبی برای بیمار خواهد داشت؟

همانطور که عرض کردیم فیزیوتراپی یک روش درمانی می باشد که باید حتما برای بهبود بیمار این روند

درمانی به صورت منظم و دقیق دنبال شود و درصورتی بی توجهی به انجام فیزیوتراپی بیمار با عدم بهبود

و متعاقباپیشرفت بیماری موجه خواهد شد